Нормативні документи ( накази, посадові інструкції, нормативно-правова база, нормативно-правова база по санітарно-протиепідемічному режиму)

В своїй роботі постійно використовую :

 

ЗАКОНИ   УКРАЇНИ

Закон України № 4004-XII від 24.02.1994 р. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Закон України № 1645-ІІІ від 06.04.2000 р. «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Закон України № 2861- VI від 23.12.2010  «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ ».

Закон України  № 4565 – VI від 22.03.2012 «Про протидію захворюванню на туберкульоз»

Закон України № 5081-VI від 05.07.2012 р. «Про екстрену медичну допомогу».

Закон України  №5460-VI від 01.08.2012 «Про внесення зміни до Основ законодавст-ва України про охорону здоров’я щодо встановлення обмежень для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності»

Закон України № 1708-VII від 20.10.2014 «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки».

 

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ

Державні санітарні норми та правила Наказ МОЗ України від 11.09.2014 № 552 «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я».

Державні санітарні норми та правила 5179-90 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку».

Постанова Кабінету Міністрів України № 589 від 06.03.2009 р. «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом».

Постанова Кабінету Міністрів України № 35 від 19.01.2011 р. «Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском».                                     

Постанова Кабінету Міністрів України № 978-р від 21.11.2012 р. "Про забезпечення системи екстреної медичної  допомоги телекомунікаційним ресурсом"

Постанова Кабінету Міністрів України № 1051 від 10.07.1998 р. «Про р від 28.озмір щомісячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД”.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1114 від 21.11.2012 р. "Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги".

Постанова Кабінету Міністрів України № 1115 від 21.11.2012 р. "Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати до медичну допомогу".

Постанова Кабінету Міністрів України № 1116 від 21.11.2012 р. "Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги  та медицини катастроф".

Постанова Кабінету Міністрів України № 1117 від 21.11.2012 р. "Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги".

Постанова Кабінету Міністрів України № 1118 від 21.11.2012 р. "Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події".

Постанова Кабінету Міністрів України від № 1119 від 21.11.2012 р. "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події".

Постанова Кабінету Міністрів України № 1120 від 21.11.2012 р. "Про соціальні пільги та гарантії медичних працівників  системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій".

Постанова Кабінету Міністрів України № 1121 від 21.11.2012 р. "Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час  виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків".

Постанова Кабінету Міністрів України № 1122 від 21.11.2012 р. "Про затвердження Порядку надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення".

Постанова Кабінету Міністрів України № 1642 від 16.10.1998 р. «Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медпрацівників та інших осіб на випадок інфікування ВІЛ під час виконання ними професійних обов’язків».

Постанова Кабінету Міністрів України № 2026 від 18.12.1998 р. «Питання запобігання та захист населення від ВІЛ-інфекції та СНІД».

Детальніше »

ПОСТАНОВИ ГОЛОВНОГО ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.09.2004 №26 «Про заходи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій».

Постанова головного санітарного лікаря України від 12.05.2003 № 316 «Про затверд-ження методичних вказівок «Організація та проведення первинних заходів при виявленні хворого (трупа) або підозрі на зараження карантинними інфекціями, контагіозними вірусними геморагічними гарячками та іншими небезпечними інфекційними хворобами неясної етіології».                                                                                                                                           

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 12.05.2003р. №16 «Про затвердження методичних вказівок «Організація та проведення первинних заходів при виявленні хворого (трупа) або підозрі на зараження карантинними інфекціями, конта-гіозними вірусними геморагічними гарячками та іншими небезпечними інфекційними хворобами неясної етіології».

Постанова головного санітарного лікаря України від 06.11.2006 № 37 «Про додаткові заходи по недопущенню епідемічних ускладнень з вірусного гепатиту "А" в Україні».

Постанова головного санітарного лікаря України від 31.03.2006 № 12 «Про посилен-ня заходів щодо запобігання розповсюдження кору серед населення України».

Постанова головного санітарного лікаря України від 11.11.2009 № 27 «Про заходи щодо вакцинації населення проти грипу, в т.ч. пандемічного».

 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Наказ МОЗ України від 30.04.2014 №293 «Про затвердження Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я».

Наказ МОЗ України від 01.06.2013№ 460 «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій».

Наказ МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу».

Наказ МОЗ України від 12.03.2010 № 221 «Про затвердження методичних рекомендацій «Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно – дихальної апаратури».

Наказ МОЗ України від 22.10.1993 № 223 «Про збір, знезараження та здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас».

Наказ МОЗ України № 34 від 15.01.2014 р. «Про затвердження та впровадження медико – технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги».

Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.1993 р. «Про організацію зберігання в аптечних установах лікарських засобів та виробів медичного призначення».

Наказ МОЗ України № 48 від 19.06.1996 р. «Про порядок проведення профілактич-них щеплень в Україні та контролю якості й обігу медичних, імунологічних препаратів».

Наказ МОЗ України № 100 від 22.02.1989 р. «О дальнейшем усилении мер борьбы с инфекциями передающимися парентеральным путём».

Наказ МОЗ України № 101 від 05.02.2014 р. «Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги».

Наказ МОЗ України № 120 від 25.05.2000 р. «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД».

Наказ МОЗ України № 132 від 02.03.2009 р. «Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги».

Наказ МОЗ України № 133 від 19.07.1995 р. «Про затвердження переліку особливо небезпечних інфекцій та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб».

Наказ МОЗ України № 167 від 30.05.1997 р. «Удосконалення протихолерних заходів в Україні».

Наказ МОЗ України № 181 від 04.04.2008 р. «Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологічній нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика».

Наказ МОЗ України № 236 від 04.04.2012 р. «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізма-ми, резистентними до дії антимікробних препаратів».

Наказ МОЗ України № 283 від 28.04.2009 р. «Про удосконалення підготовки та під-вищення кваліфікації медичних працівників з надання  екстреної та невідкладної медичної допомоги».

          Наказ МОЗ України від 11.08.2014 № 552 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я""

Наказ МОЗ України № 333 від 13.05.2013 р. «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я України».

Наказ МОЗ України № 344 від 15.12.2000 р. “Про затвердження методичних рекомендацій про удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД”.

Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. «Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби та вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень».

Наказ МОЗ України № 370 від 01.06.2009 р. "Про єдину систему екстреної медичної допомоги".

Наказ МОЗ України № 408 від 12.07.1989 р. «Про міри по зниженню захворювання вірусним гепатитом в країні».

Наказ МОЗ України № 410 від 22.05.2012 р. «Про затвердження форм облікової до-кументації та звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров'ю чи біологіч-ними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предме-тами, проведення пост контактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення».

Наказ МОЗ України № 415 від 22.11.2005 р. "Порядок добровільного консультуван-ня і тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол)".

Наказ МОЗ України № 490 від 17.08.2007 р. «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів».

Наказ МОЗ України № 499 від 07.08.2015 р. «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України».

Наказ МОЗ України № 500 від 29.08.2008 р. «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню».

Наказ МОЗ України № 534 від 16.07.2012 р. «Про запровадження спеціального позначення лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів».

Наказ МОЗ України № 584 від 19.12.2003 р. «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах».

Наказ МОЗ України № 742 від 23.11.2007 р. «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою».

Наказ МОЗ України № 770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Наказ МОЗ України № 955 від 05.11.2013 р. «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов'язків».

Наказ МОЗ України № 999 від 17.11.2010 р. «Про затвердження форм звітності та медичної облікової документації служб швидкої та невідкладної медичної допомоги України».

Наказ МОЗ України № 1018 від 07.12.2012 р. «Про затвердження примірних штатних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Наказ МОЗ України № 1019 від 07.12.02012 р. «Про медичне забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Наказ МОЗ України № 1020 від 07.12.2012 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ від 29.08.2008 року № 500».

Наказ МОЗ України 11.04.2011 № 201 "Загальні вимоги щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих на догоспітальному етапі та в приймальних відділеннях лікувально-профілактичних закладів, у тому числі при госпіталізації постраждалих і хворих внаслідок надзвичайної ситуації".                                                                                                      

Наказ МОЗ України 05.06.2012 № 366 "Про затвердження Загальних вимог щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих та форм медичної документації".    

Наказ МОЗ України від 15.01.2014 № 34 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги".                   

Наказ МОЗ України від 24.05.2012 № 384 «Про затвердження та впровадження меди-ко-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії»                                                                                                                                          

Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 602 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті»                                                                                                                                         

Наказ МОЗ України від 16.01.2013 № 25 "Про затвердження Плану заходів щодо виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки"                                                                                                 

Наказ МОЗ України від 04.09.2014 № 620 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі "    

Наказ МОЗ України від 16.08.2013 № 731 «Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспе-ціалізованої) медичної допомоги при туберкульозі, затвердженого наказом МОЗ України від 21.12.2013 р. № 1091»                                                                                                                           

Наказ МОЗ України від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування»                                             

Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України»                                                                                                              Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST»                                                                                                                             

Наказ МОЗ України від 03.07.2006 р. № 436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія»                                                                             

Наказ МОЗ України від 21.01.2010 р. №11 «Про затвердження Порядку обігу нар-котичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я».       

Наказ МОЗ України від 15.05.1997 р. № 143 «Про порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів».                                                                       

Наказ МОЗ України від 09.09.2014 р.. № 635 «Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я».

Наказ МОЗ України № 325 від 08.06.2015 р. «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами».

 

 

НАКАЗИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Наказ УОЗ СОДА від 01.03.2011 р. №174/01-16 «Про порядок отримання, обліку, використання, бухгалтерської звітності товарно-матеріальних цінностей, що надходять до ЛПЗ по лінії гуманітарної допомоги та благодійної допомоги».

Наказ УОЗ СОДА від 17.11.2015 № 1011-ОД «Про поводження з медичними відходами».

Наказ УОЗ_ СОДА від 19.01.2016 № 38-ОД «Про затвердження складу територіальної атестаційної комісії та атестаційних комісій закладів охорони здоров’я по атестації на кваліфікаційну категорію молодших спеціалістів з медичною освітою».

 

 

НАКАЗИ КЗ СОР "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ та МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ

Наказ КЗ СОР «СОЦЕМД та МК» № 5-ОД від 04.01.2016 р. «Про організацію заходів щодо Порядку придбання, обліку, збереження, прописування, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, контрольованих відповідно до чинного законодавства України та контроль за їх обліком».

Наказ КЗ СОР «СОЦЕМД та МК» № 31-ОД від 01.02.2016 р. «Про затвердження положення про Порядок атестації на кваліфікаційну категорію молодших спеціалістів з медичною освітою на базі КЗ СОР «СОЦЕМД та МК»».

Наказ КЗ СОР «СОЦЕМД та МК» від 10.05.2016 № 92-ОД «Про внесення змін до наказу від 04.01.2016 № 5».

Наказ КЗ СОР «СОЦЕМД та МК» від 25.06.2015 № 98 «Про затвердження інструкцій у сфері поводження з відходами по КЗ СОР « Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Наказ КЗ СОР «СОЦЕМД та МК» від 25.06.2015 № 99 «Про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами по КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Наказ КЗ СОР «СОЦЕМД та МК» від 26.11.2015 «Про поводження з медичними відходами у КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Наказ КЗ СОР «СОЦЕМД та МК» від 02.12.2015 № 188 «Про затвердження Положення та складу постійно діючої окружної комісії з інфекційного контролю».

Наказ КЗ СОР «СОЦЕМД та МК» від 26.02.2016 № 46-ОД «Про внесення змін до наказу КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» від 25.06.2015 № 98 «Про затвердження інструкцій у сфері поводження з відходами по КЗ СОР « Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

 

 

2 566 переглядів