Тимчасові рекомендації для системи екстреної медичної допомоги щодо запобігання поширенню COVID-2019*

Загальна інформація
Система екстреної медичної допомоги (далі – ЕМД) відіграє життєво важливу роль у реагуванні на потребу у медичній допомозі,  обстеженні, тріажу (медичному сортуванню) пацієнтів, наданні екстреної медичної допомоги та транспортуванні хворих. Однак, на відміну від медичної допомоги пацієнтам у контрольованому середовищі медичного закладу, медична допомога та транспортування пацієнтів бригадами ЕМД представляють унікальні проблеми: закритий простір під час транспортування, часту потребу у швидкому прийнятті медичних рішень, втручання з обмеженим володінням інформацією щодо пацієнта, широкий діапазон важкості стану пацієнтів та обмеженість ресурсів охорони здоров’я.
При підготовці до контактів з пацієнтами із підтвердженою або можливою коронавірусною хворобою 2019 (далі – COVID-19) та реагування на них, важлива тісна координація та ефективні міжвідомчі комунікації, комунікація із закладами охорони здоров’я, до яких госпіталізують таких пацієнтів тощо. Кожен центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі – ЦЕМД та МК) повинен визначити відповідальних осіб/координаторів для відповідного медичного нагляду (супроводу) та контролю ситуації.  При підозрі на COVID-19 у пацієнта, який потребує екстреного транспортування, слід заздалегідь повідомити відповідальну особу ЦЕМД та МК та ЗОЗ, до якого транспортуватиметься такий пацієнт (із зазначенням даних про особу що виявила такого пацієнта).

Рекомендації для оперативно-диспетчерської служби ЦЕМД та МК

Диспетчери оперативно-диспетчерських служб ЦЕМД та МК повинні проводити детальне опитування абонентів що звертаються за ЕМД з метою виявлення осіб, що можуть мати симптоми та фактори ризику для COVID-19. Важливо, при потребі, надавати абоненту інструкції щодо необхідних рятувальних процедур до приїзду бригади ЕМД (наприклад, СЛР або маневр Геймліха). Пацієнтів, які відповідають відповідним критеріям, слід оглядати та транспортувати як пацієнтів з COVID-19.

Визначення випадку хвороби, спричиненої COVID-19: тяжка гостра респіраторна інфекція у особи, що має гарячку, кашель в анамнезі, в той час, коли жоден інший етіологічний чинник не може використатись для пояснення симптоматики, а також з будь-чим з наступного:
– особи, що подорожували або особи, що проживали у країнах/містах з несприятливою епідеміологічною ситуацією щодо COVID-19 14 днів до початку прояву симптомів;
– захворювання працівника закладу охорони здоров’я, котрий працював у середовищі, де лікуються пацієнти з гострими респіраторними інфекціями, незважаючи на місце проживання або наявність подорожей в анамнезі;
– особи, у котрих хвороба розвивається з неочікуваним клінічним перебігом, особливо при несподіваному погіршенні стану, не зважаючи на відповідне лікування, без залежності від місця проживання або подорожування, навіть у тих випадках, коли інший етіологічний чинник було визначено, у якості причини, яка повністю виправдовує клінічну картину;
– особи, у яких наявне гостре респіраторне захворювання з будь-яким ступенем тяжкості, якщо за 14 днів до початку захворювання, відбулась будь-яка з таких експозицій, як: близький фізичний контакт з особою, що є підтвердженим випадком інфекції COVID-19 або перебування в закладі охорони здоров’я в країні, де звітувались випадки внутрішньо госпітальної передачі COVID-19 або візит з туристичною метою, або з метою роботи у країнах/містах з несприятливою епідеміологічною ситуацією щодо COVID-19 14 днів до початку прояву симптомів, у країнах, де відомо, що COVID-19 циркулює у тваринній популяції або ж, де є припущення, що інфекція, спричинена COVID-19, походить від тварин.
Тісний контакт визначається як: особи, хто напряму надає медичну допомогу пацієнтам з COVID-19, а також ті особи, що співпрацювали з інфікованими COVID-19 медичними працівниками, необхідно враховувати осіб, що відвідували пацієнтів з COVID-19 або перебували з ними у закритому середовищі (приміщенні); особи, що перебували фізично близько або були в одному навчальному приміщенні (класній кімнаті) з інфікованими COVID-19; особи, що подорожували разом з пацієнтом з COVID-19 або були разом у будь-якому виді транспорту; особи, що проживають у одному приміщенні (квартирі/будинку) з пацієнтами з COVID-19.
У випадку звернення особи за екстреної медичною допомогою до центральної оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, яка відповідає під вищенаведені критерії визначення випадку хвороби, спричиненої COVID-19, диспетчер направляє до пацієнта бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги невідкладно після отримання звернення. Інформація про можливе захворювання повинна бути негайно передана бригаді ЕМД до прибуття її на місце події, бригада, у свою чергу, має використовувати відповідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). 

Підходи до надання медичної допомоги повинні базуватися на найсучасніших клінічних рекомендаціях щодо COVID-19 та відповідно до рекомендацій ВООЗ та МОЗ.
Для виїзду до пацієнтів з COVID-19 рекомендовано формувати бригади ЕМД, до складу яких входить персонал, що не відноситься до групи ризику.

Оцінка пацієнта
Якщо ОДС повідомляє, що пацієнт підозрюється у захворюванні на COVID-19, перед тим, як виїхати на місце події, персонал бригади ЕМД повинен скористатися відповідними засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), що наведені нижче. Керівник бригади ЕМД  повинен враховувати симптоми та фактори ризику COVID-19.
Якщо ОДС не надала інформацію про підозру на COVID-19, персонал бригад ЕМД повинен дотримуватися відповідних запобіжних заходів, при наданні допомоги будь-яким пацієнтам з ознаками респіраторної інфекції. Початкова оцінка стану пацієнта повинна починатися з відстані не менше 1,5 метрів від пацієнта, якщо це можливо. Контакт з пацієнтом слід мінімізувати настільки, наскільки це можливо, доки пацієнт не одягне захисну маску для обличчя. При підозрі на COVID-19 слід використовувати всі ЗІЗ, як описано нижче. Якщо COVID-19 не підозрюється, персонал бригад ЕМД повинен дотримуватися стандартних процедур і використовувати відповідні ЗІЗ для обстеження та надання допомоги пацієнтам з потенційною  гострою респіраторною інфекцією.
Пацієнт повинен одягнути захисну маску.
При використанні носової канюлі поверх неї слід одягнути маску.
При показах, як альтернатива, можливе використання кисневої дихальної маски.
Якщо пацієнту потрібна інтубація, див. рекомендації для аерозольних процедур, що наведені нижче.
Під час транспортування, з метою мінімізації часу контактування, обмежте кількість персоналу, що знаходиться у відділенні автомобіля для пацієнтів.

Рекомендовані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)
Персонал бригад ЕМД,  який буде безпосередньо контактувати з пацієнтом з можливою інфекцією COVID-19 або знаходитися в автомобілі з пацієнтом, повинні дотримуватися протоколів надання допомоги, заходів  індивідуальної безпеки та використовувати ЗІЗ, як описано нижче. 
Рекомендації щодо засобів індивідуального захисту:
Захист дихальних шляхів:
Респіратор класу N-95 або вище (маска для обличчя якщо респіратор відсутній).
Респіратори або респіратори N-95, які мають вищий рівень захисту, повинні використовуватися замість маски для обличчя під час виконання інтубації та проведення процедур, що пов’язані із генерацією аерозолів
Захист очей
захисні окуляри або одноразовий захисний щиток, який повністю покриває передню і бічну сторону обличчя). Особисті окуляри та контактні лінзи НЕ вважаються належним захистом очей.
Захист рук
Одноразові рукавички для обстеження пацієнта. Змініть рукавички, якщо вони розірвалися або сильно забруднилися.
Одноразовий захисний одяг:
Халат або костюм одноразового використання
Якщо одноразового захисного одягу не вистачає, він має використовуватися лише при процедурах, коли передбачаються бризки та розпилення, при висококонтактних заходах при наданні допомоги пацієнтам, де є ризик для передачі збудників на руки та одяг персоналу ЕМД (наприклад, переміщення пацієнта на ношах).

Рекомендовані характеристики засобів індивідуального захисту наведені в додатку
Важливо надавати перевагу респіраторам для захисту дихальних шляхів персоналу ЕМД.
Водії/ЕМТ бригад ЕМД при залученні їх до безпосереднього надання медичної допомоги (наприклад, переміщення пацієнтів на ношах), повинні використовувати всі рекомендовані ЗІЗ, що наведені вище.
Після завершення догляду за пацієнтами та перед входом в ізольований водійський відсік водій повинен зняти та утилізувати ЗІЗ та провести гігієнічну обробку рук, з метою уникнення забруднення поверхонь автомобіля.
Якщо транспортний засіб не має ізольованого водійського відсіку, водій повинен зняти захисний щиток або захисні окуляри, халат та рукавички та провести гігієнічну обробку рук. Респіратор або захисна маска для обличчя має використовуватися протягом транспортування.
Весь персонал бригад ЕМД повинен уникати дотику до обличчя під час роботи.
Після прибуття пацієнта до закладу охорони здоров’я, персонал ЕМД має зняти ЗІЗ та провести гігієнічну обробку рук. Використані ЗІЗ слід утилізувати відповідно до стандартних процедур.
Заходи безпеки для аерозольних процедур (процедури, що стимулюють кашель і сприяють генерації аерозолів) для бригад ЕМД

Якщо можливо, проконсультуйтеся з старшим лікарем перед проведенням аерозольних процедур для отримання конкретних рекомендацій.
Використовуйте респіратор N-95 або вищого рівня замість маски для обличчя на додаток до інших ЗІЗ, описаних вище, для персоналу, що виконує або присутній при проведенні таких процедур
Персонал бригад ЕМД повинен проявляти обережність, якщо проводиться аерозольна процедура (наприклад, вентиляція клапан-маскою (мішок типу АМБУ), аспірація, ендотрахеальна інтубація, використання небулайзера, CPAP, biPAP або необхідна реанімація, що включає екстрену інтубацію або серцево-легеневу реанімацію (СЛР).
Мішок типу АМБУ та інше вентиляційне обладнання повинне бути обладнані фільтром HEPA для фільтрації повітря, що видихається.
По можливості слід відкрити задні двері транспортного засобу та активувати систему вентиляції автомобіля під час аерозольних процедур. Це слід робити віддалено від руху пішоходів.

Транспортування  пацієнта з COVID-19 до закладу охорони здоров’я

Якщо пацієнт з підозрою/симптомами COVID-19 потребує транспортування до ЗОЗ, персоналу бригад ЕМД слід здійснити такі дії:
Повідомити приймаючий ЗОЗ про транспортування пацієнта з підозрою/симптомами COVID-19, для підготовки та вжиття запобіжних заходів щодо боротьби з поширенням інфекції.
Забезпечити мінімальний контакт пацієнта з оточуючими/медичним персоналом.
Члени сім’ї та інші контактні особи пацієнтів з можливим COVID-19 не повинні супроводжувати пацієнта при транспортуванні. Якщо супровід необхідний, дані особи повинні одягнути захисну маску, у тому числі при пересуванні власним транспортом.
Ізолюйте водія бригади ЕМД/ЕМТ з відділення автомобіля ЕМД де знаходиться пацієнт і тримайте щільно закриті вікна що з’єднують пасажирське та водійське відділення автомобіля. Ця рекомендація стосується також персоналу бригад ЕМД, що знаходиться у водійському відділенні. 
Коли це можливо, використовуйте транспортні засоби з ізольованими відділеннями для водіїв та пацієнтів, у яких наявна можливість здійснення окремої вентиляції в кожній зоні.
Перед розміщенням пацієнта в автомобілі ЕМД, закрийте двері/ вікно між цими відділеннями.
Під час транспортування, вентиляція автомобіля в обох відділеннях повинна перебувати в режимі без рециркуляції, щоб забезпечити максимальну зміну повітря, що зменшує потенційне інфікування в транспортному засобі.
Якщо у транспортного засобу є витяжна вентиляція, використовуйте її для відведення повітря від водійського відділення.
Дотримуйтесь необхідних запобіжних заходів при переміщенні пацієнта безпосередньо у приймаючий ЗОЗ  (наприклад, скеровуйте пацієнта безпосередньо в кабінет обстеження/визначені відділення/бокси ЗОЗ).

Ведення облікової документації
Заповнення облікової документації проводиться після того, як пацієнта транспортовано до ЗОЗ, знято ЗІЗ та проведена гігієнічна обробка рук.
Інформація, що вноситься до облікової документації повинна відповідати тій, що надана для приймаючого ЗОЗ та стану пацієнта на момент надання допомоги.
В обліковій документації має бути відображена інформація щодо персоналу ЕМД та залучених осіб (працівники Національної поліції, ДСНС тощо), які були залучені до реагування на виклик  та рівні контакту з пацієнтом (наприклад, відсутність контакту з пацієнтом, надання прямої допомоги пацієнту тощо). 

Санітарна обробка транспортних засобів ЕМД після транспортування пацієнта з COVID-19
Нижче наведено загальні рекомендації щодо дезінфекції транспортних засобів ЕМД  після транспортування пацієнтів з підозрою/симптомами COVID-19:
Після транспортування пацієнта залиште задні та бокові двері транспортного засобу відкритими, щоб забезпечити достатнє провітрювання.
Під час обробки транспортного засобу персонал, який проводить обробку, має використовувати одноразовий одяг та  рукавички. Також слід носити щиток для обличчя або маску та захисні окуляри.
Забезпечити послідовне та правильне дотримання процедур очищення та дезінфекції навколишнього середовища, щоб забезпечити належну вентиляцію під час використання хімічних речовин згідно рекомендацій. Двері повинні залишатися відкритими при санітарній обробці транспортного засобу.
Очистіть миючими засобами та проведіть дезінфекцію відповідно до стандартних експлуатаційних процедур. Всі поверхні, які можуть контактувати з пацієнтом або бути забрудненими під час надання допомоги (наприклад, носилки, рейки, обладнання, пульти управління, підлоги, стіни, робочі поверхні) повинні бути ретельно очищені та дезінфіковані, використовуючи дезінфікуючі засоби, що зареєстровані та рекомендовані для використання в Україні: (https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%202019.pdf). 
Очистіть та дезінфікуйте обладнання для догляду за пацієнтами для багаторазового використання перед застосуванням для іншого пацієнта, згідно інструкцій виробника.
Дотримуйтесь необхідних захисних мір щодо зберігання та утилізації використаних ЗІЗ, витратних матеріалів та медичних відходів.
Дотримуйтесь стандартних операційних процедур щодо зберігання та прання вживаної білизни. Уникайте струшування білизни.

Подальший моніторинг інформації щодо пацієнта з COVID-19 та контактного персоналу Бригад ЕМД

Після контакту з пацієнтом з підозрою/симптомами  COVID-19 потрібно:
Повідомити відповідні підрозділи органів місцевої влади задля забезпечення моніторингу за його станом та станом контактних осіб.
ЦЕМД та МК повинні розробити процедури для оцінки ризику впливу та управління персоналом ЕМД, який може бути підданий впливу COVID-19 у координації з територіальними структурними підрозділами з питань охорони здоров’я. Рішення щодо моніторингу або інших заходів для контактних осіб приймається керівником ЦЕМД та МК відповідно до рекомендацій та затверджених процедур.  
Персонал ЕМД, який контактував з пацієнтом з підозрою або підтвердженим COVID-19, повинен повідомити про це керівництво ЦЕМД та МК, задля забезпечення відповідного спостереження:
про будь-який контакт без засобів захисту (наприклад не використані всі рекомендовані ЗІЗ) слід повідомити відповідальних осіб для прийняття подальших заходів (щодо ізоляції, моніторингу).

Персонал ЕМД  при наявності у них лихоманки, респіраторних синдромів та їх прогресуванні (наприклад, кашель, задишка, біль у горлі), повинні самоізолюватися, звернутися до сімейного лікаря, а за потреби за ЕМД та повідомити роботодавця.

Рекомендації для керівників ЦЕМД та МК:
оновлення рекомендацій та заходів боротьби з поширенням інфекційних хвороб, включаючи опис рекомендованої послідовності для безпечного одягання, знімання, утилізації ЗІЗ відповідно до сучасних вимог.
організація для персоналу додаткового навчання та тренінгів щодо запобігання передачі інфекційних агентів.
моніторинг того, що персонал проходить навчання та практикує належне використання ЗІЗ при наданні медичної допомоги пацієнтам, правильно використовує ЗІЗ, проводить дезінфекцію обладнання.
моніторинг наявності та забезпечення достатньої кількості ЗІЗ.
забезпечити необхідну кількість дезінфікуючих засобів, для належного знезараження транспортних засобів ЕМД та обладнання.

Джерела інформації для використання в роботі:

https://moz.gov.ua/
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/index.html

Примітки:
*Ці рекомендації оновлюватимуться та доповнюватимуться відповідно до нових даних щодо COVID-19 та епідеміологічної ситуації в Україні та світі

Тимчасовий алгоритм опитування хворого за підозри на наявність
COVID-2019 диспетчером системи ЕМД

Даний тимчасовий алгоритм опитування повинен використовуватись як додаток до протоколів диспетчеризації, які використовуються в територіальних центрах ЕМД та МК.
Його метою є визначення хворих з підозрою на COVID-19. При необхідності його зміст може змінюватися відповідно до епідеміологічної ситуації в Україні та нових даних стосовно спалаху COVID-19.

Послідовність користування тимчасовим алгоритмом:

 1. Слід визначити ознаки невідкладного стану.
  У випадку якщо у хворого є підозра на COVID-19 та: температура тіла більше 38,0 °С і/або хоча б одна позитивна відповідь на питання зазначене в пунктах 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2. – такий хворий потребує госпіталізації у визначений заклад охорони здоров’я. Для здійснення госпіталізації слід направити бригаду, яка спеціально визначена.
 2. Слід визначити наявність у хворого симптомів, які вказують на наявність COVID-19. З цією метою використовуйте питання зазначені в пункті ІІ.
  У випадку якщо абонент дав хоча б одну позитивну відповідь на питання зазначених у цьому блоці (щодо температури, позитивною відповіддю слід вважати температуру тіла більше 38,0 °С) слід вважати, що в нього є підозра на COVID-19.
  Питання зазначені в пункті 2.1. слід рахувати рівнозначними, при отриманні позитивної відповіді хоча б на одне з них, два інших використовувати не має потреби.
 3. У випадку якщо у хворого є підозра на COVID-19 та: температура тіла менше 38,0 °С і негативна відповідь на питання зазначені в пункті 2.3., 2.4., 1.1., 1.2. – слід надати поради, щодо самоізоляції та передати інформацію до сімейного лікаря. У випадку наявності в центрі ЕМД та МК спеціально визначеної бригади, яка може проводити експрес діагностику її слід направити до хворого.
  Рекомендації для осіб, з підозрою або хворими на COVID-19, які перебувають вдома наведені в додатку.
 4. Слід визначити інформацію щодо можливих подорожей та контакту з хворим на підозру COVID-19. З цією метою використовуйте питання зазначені в пункті І. У випадку, якщо хворий чи абонент не може надати інформацію щодо зазначених питань слід вважати, що контакт з хворим на COVID-19 був.
 5. Питання передбачені в пункті 4 не впливають на рішення щодо наявності у хворого COVID-19 чи його(її) госпіталізації. Їх слід використовувати як додаткову інформацію для бригади ЕМД, що може вплинути на порядок надання хворому ЕМД чи визначення кінцевого місця госпіталізації.

Рекомендації для осіб, з підозрою або хворими на COVID-19, які перебувають вдома на самоізоляції

Залишайтеся вдома за винятком необхідності медичної допомоги
Ви повинні обмежувати діяльність поза своїм будинком/квартирою, за винятком отримання медичної допомоги. Не ходіть на роботу, до навчальних закладів та інших місць громадського користування. Не користуйтесь громадським транспортом або таксі.

Відокремте себе від інших людей і тварин у своєму будинку/квартирі
Люди: Наскільки це можливо, ви повинні залишатися в окремій кімнаті і витримувати дистанцію більше 1,5 метри від інших членів сім’ї і/або сусідів у вашому домі. Також слід використовувати окремий санвузол, якщо він є. Особливо уважно дотримуйтесь цих рекомендацій, якщо у вашій сім’ї є особи, що віднесені до групи ризику (літній вік, хронічні захворювання легень, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет тощо).
Тварини: Не контактуйте з домашніми тваринами чи іншими тваринами.

Заздалегідь зателефонуйте і попередьте про відвідування сімейного лікаря (при необхідності цього і наявності можливості)
Якщо ви записані на прийом до лікаря, зателефонуйте йому і скажіть, що у вас є або може бути COVID-19. Це допоможе медичному персоналу вжити заходів, щоб вберегти інших людей від зараження. Одягніть маску для обличчя перед контактом з медичними працівниками. Ці кроки допоможуть обмежити поширення інфекції.

Носіть маску для обличчя
Ви повинні носити маску для обличчя, коли ви знаходитесь біля інших людей (наприклад, спільне використання кімнати чи транспортного засобу) або домашніх тварин і перед відвідуванням закладу охорони здоров’я, чи приїздом бригади ЕМД.
Якщо пацієнт не може носити маску для обличчя (наприклад, це спричиняє проблеми з диханням), тоді люди, які живуть з ним, не повинні залишатися в одній кімнаті з пацієнтом або вони повинні носити маску для обличчя, якщо вони знаходяться з пацієнтом в одній кімнаті.

Дотримуйтесь гігієнічних правил при кашлі чи чханні
Прикривайте рот і ніс тканиною чи серветкою при кашлі або чханні. Викидайте використані засоби у окремий контейнер для сміття.
Опісля помийте руки з милом не менше 20 секунд і/або обробіть руки дезінфікуючим засобом, що містить не менше 60% спирту, втираючи достатню кількість у всю поверхню долонь до їх висихання. Мило обов’язково використовувати при помітному забрудненні рук.

Миття рук
Часто мийте руки з милом протягом щонайменше 20 секунд. Якщо не має можливості мити руки їх слід обробляти дезінфікуючими засобами на основі 60% спирту, втираючи достатню кількість у всю поверхню долонь до їх висихання. При помітному забрудненні рук обов’язково мийте руки з милом. Не торкайтеся очей, носа і рота немитими руками.

Уникайте спільного використання особистих предметів домашнього вжитку
Не слід спільно користуватися посудом, чашками, рушниками або постільною білизною та іншими предметами домашнього вжитку з іншими людьми або домашніми тваринами. Після використання цих предметів їх слід ретельно обробити/помити миючими засобами.

Дезінфекція предметів/поверхонь
Слід щодня періодично дезінфікувати всі предмети/поверхні, до яких часто торкаються. До них слід віднести: стійки, столи, дверні ручки, вимикачі, змішувачі, раковини, унітази, телефони, клавіатури, планшети та тумбочки тощо та будь-які поверхні, де можуть знаходитись біологічні рідини. З метою дезінфекції слід використовувати побутові миючі засоби або серветки. При їх застосуванні слід дотримуватись інструкцій виробника.

Моніторинг стану здоров’я
Якщо ви знаходитеся вдома на карантині (самоізоляції), слід уважно слідкувати за станом здоров’я. Двічі на день вимірюйте температуру тіла.
Негайно зверніться до свого лікаря або телефонуйте 103, якщо з’явився один або декілька перелічених симптомів:
зросла температура тіла (більше 38,0 °С) або з’явився озноб чи відчуття гарячки;
утруднення дихання, задишка;
постійний кашель;
стійкий постійний біль в грудній клітці.

Припинення самоізоляції
Рішення про припинення самоізоляції і запобіжних заходів приймається в кожному випадку окремо та після консультації з медичними працівниками відповідно до правил встановлених місцевими органами охорони здоров’я.

242 переглядів