Аби завжди високо тримати професійну марку, медичним працівникам, особливо представникам служби екстреної медичної допомоги, потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію, до автоматизму відточувати практичні навички, навчатися новому. Тому на базі Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Центр) ще в 2005 році було оновлено роботу навчально-тренувального відділу (НТВ), який займається підготовкою фахівців з надання невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях.
Відтоді, як Центр очолив обдарований керівник Анатолій Александренко, робота навчально-тренувального відділу стала пріоритетною.
В останні роки відділом керує високопрофесійний лікар Світлана Березовська, до неї долучився цілий ряд висококваліфікованих фахівців (лікарі з медицини невідкладних станів – Ярослав Борисенко, Павло Дзюба, Антон Курило, Олег Перун та Олена Лопошук і лікар-неонатолог Ірина Кидик, а також фельдшери з медицини невідкладних станів Валентин Циганенко, Олена Борисенко та Олександр Тюрін), і, як результат – діяльність НТВ набрала нових обертів. Сьогодні в Центрі по праву пишаються відділом, оскільки з ним асоціюються невтомна праця, кипуча енергія, креативне мислення.
Реформування та модернізація галузі охорони здоров’я, постійне підвищення вимог до якості надання медичної допомоги населенню потребують від лікарів і медичного персоналу досконалого володіння як теоретичною базою, так і відпрацювання практичних навичок. Тому в Центрі проведено низку заходів щодо удосконалення навчально-тренувальної роботи з метою підвищення рівня професійних знань медичних працівників закладу, області та немедичних працівників інших структур та відомств, які за своїми посадовими обов’язками повинні вміти надавати першу невідкладну допомогу.
За 2019 рік у структурних підрозділах Центру було проведено 134 заняття. Інструктори НТВ побували у багатьох станціях і підстанціях закладу, що знаходяться у різних куточках області, відпрацьовуючи зі своїми колегами практичні навички з тієї чи іншої актуальної тематики: «Надання допомоги хворим із порушенням ритму, гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі»; «Розширені реанімаційні заходи у різних вікових категоріях на догоспітальному етапі» тощо.
За цей період навчались премудростям надання невідкладної медичної допомоги 16 лікувально-профілактичних закладів Сум та Сумської області (Стоматологія «Перлина», Сумський геріатричний пансіонат, ТОВ «Сумський медичний центр «Сімейна поліклініка», Глухівська ЦРЛ, ТОВ «Діагностика здоров’я», «ЦПМСД № 2» (м. Суми), поліклініка МВС, СОКЛФД, Кролевецька ЦРЛ, СОДКЛ, СОПЦ, Асоціація стоматологів та ін.). Для цих лікувальних закладів було проведено 48 занять.
Окрім цього, інструктори навчально-тренувального відділу активно співпрацювали з різними установами та організаціями. Так, за рік до НТВ звернулось із проханням провести теоретичну та практичну підготовки з питань надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах 30 організацій немедичного профілю. Серед них: Новосуханівська ЗОШ, Навчальний комбінат «Планета знань», Лебединське медучилище, Шосткинське медучилище, Глухівське медучилище, Конотопське медучилище, Сумський медичний коледж, Академія поліції, «Нова пошта», Комітет з Держпраці, Путивльський районний суд, ресторан “PuriMarili”, дитячий садок № 31, ЗСОШ № 23, СНКВ № 37, СумДУ, Стецьківська ЗОШ , ПрАТ «Монделіс Україна», ТЦ «Лавина», телебачення «UA-Суми»… І цей перелік ще можна довго продовжувати.
Отже, всього у 2019 році навчено 7915 осіб, серед яких: 501 лікар, 1890 фельдшерів, 815 медичних сестер, 485 поліцейських, 524 вчителі, 2932 учні, 527 інших осіб.
У Центрі створена та функціонує Інструкторська рада. Відбулось 9 засідань Інструкторської ради, в яких взяли участь заступники головних лікарів станцій Центру, інструктори НТВ і структурних підрозділів, медичні працівники, а також наукові співробітники СумДУ, викладачі та студенти ВНЗ області І – ІІІ р.а. Було розроблено та обговорено понад 15 презентацій та відповідного лекційно-методичного матеріалу на різні теми для проведення занять у структурних підрозділах Центру.
Сучасне суспільство вимагає більш якісного надання медичної допомоги, що, у свою чергу, мотивує до підвищення якості підготовки медичних працівників. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та поява великої кількості складної високотехнологічної медичної апаратури диктують потребу в підготовці спеціалістів високої кваліфікації. Тому при підготовці медичних працівників єдиною альтернативою є симуляційні тренінги, з використанням різноманітних пристроїв, манекенів та фантомів, які імітують частини тіла, тканини та органи людини, клінічні ситуації та комплексні реакції «організму пацієнта» на дії осіб, що проходять навчання. Саме цей вид підготовки медичного персоналу є найбільш перспективним та має свої переваги, а саме: клінічний досвід без ризику для пацієнта; можливість створення клінічних ситуацій, максимально наближених до реальних; підтримка здобутих умінь з відпрацюванням практичних навичок; можливість кілька разів повторити дії для відпрацювання необхідних навичок і ліквідації помилок; тренінг у зручний час; зниження стресу при перших самостійних маніпуляціях тощо.
Симуляційне навчання та відпрацювання навичок на манекенах максимально готує медпрацівника до реальної клінічної практики, що підвищує якість надання догоспітальної медичної допомоги та знижує число професійних помилок фахівців.
На базі Центру інструкторами НТВ в жовтні – грудні 2019 року було проведено 7 адаптованих курсів «Невідкладна допомога при травмах на догоспітальному етапі» та «Надання допомоги дітям на догоспітальному етапі». Навчання пройшли 99 медпрацівників виїзних бригад підрозділів Е(Ш)МД та 13 викладачів медичних училищ області з метою підвищення рівня підготовки студентів для роботи у службі екстреної медичної допомоги. На період проведення курсів слухачі, за потреби, були забезпечені житлом. Змістовна складова адаптованих курсів повністю відповідає сучасним європейським тенденціям надання допомоги дітям та постраждалим з травмою на догоспітальному етапі.
Для того, щоб навчати інших, слід самим завжди бути на висоті, оперативно відгукуватись на всі виклики часу – це добре усвідомлюють у НТВ Центру і тому прагнуть постійно підвищувати свій фах. Наприклад, у лютому 2019 року на базі Центру фахівці ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» на чолі з доктором медичних наук, головою правління ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги» Віталієм Крилюком проводили для інструкторів Центру курси від Європейської ради реанімації та отримали нижчезазначені сертифікати :
«BLS (Basic Life Support)» провайдерський курс «Базова підтримка життя» – успішно закінчили 10 інструкторів та 24 медпрацівники Центру ;
«BLS-I (Basic Life Support Instructor)» (інструкторський курс «Базова підтримка життя») – 9 інструкторів;
«ILS (Immediate Life Support)» – 11 інструкторів;
«ILS (Immediate Life Support Instructor potential) – 4 інструктори;
«ALS (Advanced Life Support)» – 11 інструкторів.
Усі інструктори успішно склали тестовий екзамен та виконали симуляційне завдання, отримавши сертифікати міжнародного зразка.
10 медичних працівників Центру отримали сертифікати про проходження інструкторських курсів з надання першої невідкладної медичної допомоги «УНПЦЕМД та МК МОЗ України».
На базі симуляційного центру «TESIMED» Тернопільського національного медичного університету 2 інструктори навчально- тренувального відділу пройщли курси Європейської ради Реанімації та отримали нижчезазначені сертифікати:
«PBLS (Paediatric Basic Life Support)» ;
«PBLS – І (Paediatric Basic Life Support Instructor)»;
«PІLS (Paediatric Immediate Life Support)»;
«PІLS – І (Paediatric Immediate Life Support Instructor)»;
«PALS (European Paediatric Advanced Life Support)»
«PALS – І (European Paediatric Advanced Life Support Instructor)»;
Міжнародні курси «ITLS (International Travma Life Support)» пройшли 4 інструктори.
Інструктори НТВ мають сертифікати «BLS full instructor» та проводять міжнародний сертифікований курс «BLS» від Європейської ради реанімації. 69 медпрацівників ЛПЗ області вже отримали відповідні сертифікати та 30 атестаційних балів за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку (Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»). Можна з впевненістю сказати, що далеко не в кожному обласному центрі екстреної медичної допомоги є інструктори, які отримали вищезазначені сертифікати, і які продовжують тримати руку на пульсі життя.
Продовжується співпраця Центру з ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України». У світлі реформування закладів охорони здоров’я ведеться активна робота щодо впровадження програми перепідготовки медичних спеціалістів служби ЕМД із отримання ними кваліфікації «Парамедик» на базі Центру.
Варто згадати про ще один значущий напрямок у роботі НТВ – співпраця з навчальними медичними закладами області. За ініціативи керівництва Центру та за сприяння управління охорони здоров’я облдержадміністрації в області було проведено почергово, у кожному училищі, науково-практичні конференції з актуальних питань екстреної та невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі та конкурси із практичної майстерності серед студентських колективів. Мета проєкту – профорієнтаційна робота та підготовка висококваліфікованих медичних фахівців для служби «103». Таку ж мету переслідують у Центрі, налагоджуючи тісні контакти з Медичним інститутом СумДУ та створюючи на базі закладу кафедру з медицини невідкладних станів.
Сприяє підвищенню професійної кваліфікації працівників Центру і проведення змагань бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги «Спадщанські медичні ралі», що, починаючи з 2016 року, стали для закладу традиційними. До участі у цьому цікавому, але складному конкурсі зазвичай теж допомагає готуватись навчально-тренувальний відділ. Особливо напружено працюють інструктори НТВ, готуючи команди до участі у Всеукраїнських змаганнях. Втім, їхні зусилля не проходять марно: якщо ще років п’ять тому команди Центру задовольнялись тільки участю та здобутими 15-17 місцями, то протягом останніх кількох років сумчани незмінно стають переможцями чи призерами цих престижних змагань.
Безперечно, таким здобуткам сприяє і той факт, що колишні учасники неодноразової команди-переможниці – лікар Ярослав Борисенко та фельдшер Олена Борисенко, а також керівник нової переможної команди – лікар Павло Дзюба – сьогодні працюють у складі навчально-тренувального відділу і щедро діляться своїми знаннями з медичними працівниками Центру.
Поповнив скарбничку перемог представників Центру і 2019 рік. Так,
у лютому 2019 року на ІV Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі-2019» команда Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Центр) у складі працівників Роменської станції Е(Ш)МД (керівника – лікаря Павла Дзюби, фельдшерів Лариси Філімонової та Олега Галагана) блискуче виступила, здобувши у напруженій боротьбі перше місце серед 26 команд: 23 – українські (з них 6 – студентські) та 3 зарубіжні (2 – з Польщі, 1 – з Литви).
У червні 2019 року на Всеукраїнських змаганнях бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги «Закарпатські медичні ралі-2019» бригада Центру в нелегкій боротьбі здобула почесне, друге місце. У представницьких змаганнях взяли участь 42 команди, з яких 25 колективів – з обласних центрів екстреної медичної допомоги, 5 команд – іноземні (з Угорщини, Словаччини, Польщі та 2 – з Литви), а також студентські команди та колективи з приватних клінік. Честь нашого Центру знову захищала команда Роменської станції Е(Ш)МД у складі лікаря Павла Дзюби і фельдшерів Лариси Філімонової та Олега Галагана.
Сьогодні навчально-тренувальний відділ займається підготовкою команди Центру до нових змагань – «Кременецьке ралі-2020». Мета колективу єдина – перемога!
Участь у змаганнях – це ще одна сходинка у процесі відпрацювання практичних навичок і на шляху професійного зростання.
Як бачимо, така плідна робота навчально-тренувального відділу Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і співпраця з ЛПЗ та різними установами області вимагає створення для цього належних умов. Адміністрація Центру дуже сподівається, що закладу пощастить втілити в життя амбітний проєкт – спорудження адміністративної будівлі, в якій «знайде прописку» НТВ. Нові виробничі площі та придбані манекени дозволять інструкторам Центру вийти у своїй роботі на новий, сучасніший рівень: проводити навчання не лише для представників Сумщини, а й інших областей. А від цього виграють усі.

204 переглядів