3 серпня 2018 року на громадське обговорення МОЗ України винесено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року №1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги» в якому з 01 липня 2024 року вводяться бригади парамедиків.
Ми виступає категорично проти таких змін в системі екстреної медичної допомоги і ось чому:
1. Будь яка реформа буде успішною тільки тоді, коли вона системна та послідовна. Якщо не дотримуватись цього принципу – це призведе до катастрофічних наслідків.
2. Пункти 5, 6, 7 Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року №1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги», втрачають чинність 01 липня 2024 року, тобто ліквідовують лікарські і фельдшерські бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. В той же час в змінах , що вносяться до Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, пункт 5 викладений у такій редакції «За своїм складом бригади поділяються на лікарські, фельдшерські та бригади парамедиків.», що суперечить одне одному.
3. Пункт 5 викладений у новій редакції суперечить пункту 2, 3, 6 проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року №1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги».
4. Залишається не зрозумілим, яким чином і коли у разі потреби за рішенням керівника центру для підсилення роботи парамедиків залучаються лікарі з медицини невідкладних станів.
5. 4 липня 2018 року на спільному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення та Комітету Верховної ради України з питань охорони здоров»я за участю народних депутатів, представників центральних органів влади, Рахункової палати України, Фонду соціального страхування, представників роботодавців і профспілки медиків України, та багатьох інших представників медичної спільноти, щодо вивчення проблемних питань реформи екстреної медичної допомоги було зазначено про недоцільність введення парамедиків в службу екстреної медичної допомоги України.
6. 11 липня 2018 року на відкритому засіданні Підкомітету з питань контролю реалізації медичної реформи Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я за участю всіх директорів центрів екстреної медичної допомоги, представників МОЗ була опрацьована дорожня карта вирішення проблем функціонування системи екстреної медичної допомоги та її розвитку і прийнято практично одноголосне рішення не вводити в Україні бригади парамедиків.
7. В Україні вже стартувала реформа екстреної (швидкої) медичної допомоги з 2012 року з прийняттям Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та низки підзаконних актів. Вдалося вирішити цілий ряд питань, які суттєво впливають на роботу служби екстреної (швидкої) медичної допомоги в Україні: служба має законодавчо-нормативну базу і чітко знає свої завдання та функції, в областях почали вводитись в дію єдині автоматизовані оперативно- диспетчерські служби. Бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги укомплектовані виробами медичного призначення, медикаментами. Значно покращилось оснащення медичною апаратурою, суттєво оновився парк санітарних автомобілів, внесені зміни в умови оплати праці працівників, покращилась і підготовка кадрів.
8. Аналізуючи показники роботи служби екстреної медичної допомоги чітко видно позитивну тенденцію покращання якісних показників роботи, а саме: збільшення успішних реанімацій, своєчасна діагностика гострого коронарного синдрому, покращення оперативності доїзду на екстрені виклики та інше.
Суспільство отримало гарантоване право на безкоштовну, своєчасну і якісну екстрену (швидку) медичну допомогу на догоспітальному етапі.
9. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року №1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги» суперечить постанові Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року №1115 «Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги».
10. Проект постанови потребує додаткових витрат з державного бюджету та місцевих бюджетів на підготовку фахівців, реальну модернізацію лікарень і т. д.. На все це потрібні величезні кошти. Чому замість вирішення реальних проблемних питань в роботі Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які суттєво впливають на роботу бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, а це придбання санітарного автотранспорту, радіостанцій, спецодягу, оснащення для навчальних класів, ремонту приміщень, питання кадрового забезпечення та оплати праці і т.д. вводяться бригади парамедиків? Які функції і завдання вони будуть виконувати ?

257 переглядів