Аналіз якості надання догоспітальної допомоги хворим при нестабільній стенокардії за 1-й квартал 2017 року у відповідності до затвердженого локального клінічного протоколу. Аналіз якості оформлення медичної документації.   Проведення санітарно – просвітницької роботи серед населення з профілактики ускладнень ішемічної хвороби серця.

 

Роменсь-кий округ

Охтирсь-кий округ

Сумський округ

Шосткінсь-кий округ

Конотопсь-кий округ

СОЦЕМД та МК

Всього випадків нестабільної стенокардії (абс. чис):

28

53

139

20

45

285

% від всіх викликів 

0,51%

0,47%

0,5

0,17

0,40%

0.41 %

2016 р абс ч/питома вага

15/0,21%

49

 

 

 

 

2015 р абс ч/питома вага

18/0,35%

43

 

 

 

 

Виклики на 1 тис.населення (абс. чис.)

0,24

0,3

0,34

0,1

0,22

0.24

Обслуговані лікарською бригадою (абс. чис. та % від усіх викликів)

16/57,1%

19(35,8%)

73/ 52,5%

5/25,0 %

9(20%)

122

(42.8%)

Обслуговані фельдш. бригадою (абс. чис. та % від усіх викликів)

12/42,9%

34(64,2%)

66/47,5 %

15/75,0 %

36(80%)

163

(57.0%)

Виклики до жителів міського населення (абс. чис. та % від усіх викликів)

16/57,1%

3(5,2%)

114/82,0 %

16/80,0 %

40(88,8%)

226

(79.3 %)

Доїзд до місця виклику до 10 хв (%)

93,8%

94,4%

15,8%

93,75%

100.0%

79.5%

Виклики до жителів сільського населення (абс. чис. та % від усіх викликів)

12/42,9%

40(75,7%)

25/18%

4/20,0 %

5(11,1%)

59

(20.7%)

Доїзд до місця виклику до 20 хв(%)

80,6%

73,3 %

3/12,0%

100,0 %

84,5%

70.08 %

Направлено на госпіталізацію

 (абс. чис)

25

48(90,4%)

105/82,7%

20

30(66,6%)

221

(77.5%)

Із них госпіталізовано (абс. чис. та % госпіталізації)

25/100%

48(100%)

100/95,6%

18/90,0 %

30(66,6%)

214

(96.8 %)

Повторні виклики за добу

 (абс. числ. та % від усіх викликів)

1(3,6%)

5 (9,4%)

0

0

0

6

(2.1%)

Передано на амбулаторно-поліклінічну службу

3

5(9,5%)

1

2

15(3,3%)

26

(9.1 %)

Розподіл викликів по віку

0

0

0

0

0

 

До 1 року

0

0

0

0

0

 

Чол.

0

0

0

0

0

 

Жін.

0

0

0

0

0

 

Від 1 року до 17 років

0

0

0

0

0

 

Чол.

0

0

0

0

0

 

Жін.

0

0

0

0

0

 

Від 18 до 45 років

1

3

8 (5,7%)

0

1(2%)

13(4.5%)

Чол.

1

3(5,2%)

7 (5,0%)

0

 

 

Жін.

0

0

2 (1,4%)

0

 

 

Від 46 до 60 років

6

12(20,8%

46 (33,8%)

9

9(20%)

82 (28.7%)

Чол.

6

9(15,7%)

36

5/55,6 %

 

 

Жін.

0

3(5,2%)

7

4/44,4 %

 

 

Старше 60 років

21

38(37,2%)

85 (61,4%)

11

35(77.7 %)

190(58.2%

Чол.

4

17(15,6

30 (21,5%)

7/63,6 %

 

 

Жін.

17

21(15,7%)

55 (39,5%)

4/36,4 %

 

 

Оснащення ЕКГ апаратами (%)

64,29%

77%

85,6%

65%

 

73.0 %

Проведено ЕКГ-обстеження (%)

28/100%

100%

76,6%

95

45(100%)

94.5%

Оснащення пульсоксиметрами  (%)

100%

67,6%

80,0%

75

 

80.6%

Проведено пульсоксиметрій (%)

100%

79,4%

58,3%

85%

35,5%

71.5%

Оснащення глюкометрами  (%)

9/69,2%

9(50,2%)

0

40

 

53%

Проведено глюкометрій (%)

0

24(47,3%)

0

5(25%)

8(17,7%)

30.0%

Проведено реанімаційних заходів

0

0

0

0

0

0

Проведенно тропонінових тестів

16 (57,1%)

8(15,8%)

 

 

13(28,8%)

37(12.9%)

Смерть в присутності бригади (абс. чис)

0

0

0

0

0

0

Додобова летальність в стаціонарі (абс. чис.)

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Надання допомоги згідно протоколів (%)****

98%

96%

82,2 %

85.5%

85,0 %

89.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

  Згідно з планом основних організаційних заходів в КЗ «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» проведена медична рада з контролю якості надання до госпітальної допомоги хворим при нестабільній стенокардії за 1-й квартал 2017 року у відповідності до затвердженого локального клінічного протоколу. Аналіз якості оформлення медичної документації.   Проведення санітарно – просвітницької роботи серед населення з профілактики ускладнень ішемічної хвороби серця.        

   У Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за  I  квартал 2017 року було зафіксовано 285 викликів до хворих з нестабільною стенокардією, що склало 0,41 % від усіх викликів та 0,24  на 1 тис. населення. Найбільша кількість викликів по Сумському окрузі – 139, що складає 0,34 на 1тис. нас. та 0.5 % від усіх викликів , найменша по Шосткінському окрузі 16, що становить 0,1  на 1 тис. нас. та 0,17 % від усіх викликів; по Охтирському окрузі – 53           ( 0,3  на1 тис. нас.), по Конотопському окрузі – 45       ( 0,22  на1 тис. нас.), по Роменському – 28  (1,0 на 1 тис. нас.).

   В порівнянні з аналогічним періодом минулих років за 2015 – 2016 роки (проаналізовано по Роменському та Охтирському округах) відмічається збільшення показника захворюваності на нестабільну стенокардію у 2017 році,  яке пов’язано зі    збільшенням загальної кількості викликів, зменшенням кількості населення та покращанням діагностування ГКС на до госпітальному етапі з появою телеметричного центру UNET.    

Захворюваність на нестабільну стенокардію у 2017 році збільшилась порівняно з 2016 роком на 44,8% та на 8%  у порівнянні з 2015 роком. На 1 тисячу населення збільшилась з 0,13 в 2015 році до 0,38 у 2017 році.

   Лікарськими бригадами виклики по Центру обслуговувались в 122 випадках, показник становить 42,8 %. Фельдшерськими бригадами 163 виклики, що складає  57.0 %. Найбільше лікарськими бригадами обслуговано викликів з нестабільною стенокардією по Роменському окрузі – 57.1%, а фельдшерськими бригадами по Конотопському окрузі – у 80 % випадків.

За 1 квартал 2017 року до жителів міського населення було здійснено усього по Центру – 226 викликів з цієї патології, що становить 79.3 %. Найчастіше до містян виїздили по Конотопському окрузі – у  88,8%, найменше – по Роменському окрузі –57,5%.  

До жителів сільського населення Центру виїздили у 59 випадках, що становить 20.7 %; більший показник по Роменському окрузі, що становить 49.2 %.

Нормативи прибуття бригади по місту до 10 хвилин  до хворих із нестабільною стенокардією за І квартал 2017 року по Центру становить 79.5%. Доїзд до місця виклику в сільську місцевість до 20 хвилин по Центру становить 70,08 %, найкращий відсоток цього показника по Шосткінському окрузі – 100%, найгірший по Сумському окрузі -12.0 %.

    За звітний період  в Центрі було виконано 221 транспортування хворих з нестабільною стенокардією в лікувально-профілактичні заклади області, що складає 77.5 % від усіх викликів з цією патологією.

Кількість осіб, госпіталізованих у ЛПЗ, від кількості доставлених на госпіталізацію за формою № 114/о за I квартал  2017 року  по Центру складає   214 осіб, що становить  96,8 % від числа направлених. Найбільший процент госпіталізації у Охтирському та  Роменському округах –100,0 % від усіх доставлених, найменший відсоток госпіталізованих – у Конотопському окрузі і складає 66.6 %,  в Шосткінському окрузі – 90.0%, по Сумському окрузі -95.6 %.

 Причини не госпіталізації хворих: відмова хворих або родичів, поліпшення стану після надання допомоги, недостатнє матеріальне становище пацієнтів.

За гендерним розподілом це більшість жінки старше 60 років (58.2%).

Повторні виклики були зафіксовані по Охтирському округу – 6 випадків, що становить по округу 13.3 %  від усіх викликів до хворих  з нестабільною стенокардією, та по Роменському окрузі 1 випадок (3.6%),  по Центру складає 2.1 %.

Передано на амбулаторно – поліклінічну службу 26 хворих з нестабільною стенокардією, що складає (9.1 % ) по Центру. По Сумському окрузі із 139 хворих доставлено в ЛПЗ 130, а передано  в центр ПМСД тільки 1 хворий.

За звітний період по Центру у хворих з нестабільною стенокардією смертей в присутності бригади, до добової  летальності та проведених реанімаційних заходів зафіксовано не було.

1 випадок розбіжності діагнозів  по Роменському окрузі (фельдшерська бригада). Заключний діагноз: «Алкогольна інтоксикація» (гіпердіагностика)..

Проведена експертна оцінка карт виїздів до хворих з нестабільною стенокардією по всіх округах Центру. Первинна медична  документація (форма 110/0), карти виїзду екстреної (швидкої) медичної допомоги до хворих з ускладненим гіпертонічним кризом оформлені задовільно, згідно інструкції, затвердженої  Наказом МОЗ №999  від 17.11.2010 року, суттєвих зауважень до її ведення немає.

     Надання допомоги на до госпітальному етапі з нестабільною стенокардією проводилось згідно локальних протоколів майже у 89.5 % випадках.

   По Конотопському окрузі виявлені наступні недоліки в деяких картах  не виставлений діагноз – кардіогенний шок при АТ=60/20; в наданні допомоги тільки морфін та нітрогліцерин; в допомозі використовувався еуфілін з корглюконом ; в наданні допомоги відсутній аспірин та не проведено знеболювання, по Путивльській підстанції:при наданні допомоги використовувався анальгін з димедролом лікарською бригадою,що не відповідає локальному протоколу по ГКС.

   В Сумському окрузі були зауваження по наданню допомоги на до госпітальному етапі хворим з нестабільною стенокардією по Білопільській підстанції – антикоагулянти  не призначалися жодного разу.

   По Шосткінському округу: в С.Будській п/с допущені грубі помилки в лікуванні (розчин анальгін, димедролу, но-шпи), по Ямпільська п/с призначено ренальган, анальгін з димедролом , ношпа,  кетопрофен і промедол, по Глухівській п/с вказані недоліки із ЛПЗ, а саме: про відсутність у допомозі б-блокаторів, АСК, клопідогрелю.

   По Охтирському окрузі були виявлені наступні недоліки: не     у  всіх 100% випадків хворим з ГКС ліки вводились внутрішньовенно. У 8(13,1%) випадках ліки вводились в/м,п/ш,що неприпустимо при НС. Також відмічається поодиноке -4випадки(7,1%) застосування  димедролу.

   По Роменському округу зауважень немає.

   Пульсоксиметрія, глюкометрія та ЕКГ обстеження проводилась бригадами, у яких на це були можливості – оснащеність пульсоксиметрами. Хворим з нестабільною стенокардією у Центрі проведено ЕКГ обстеження у  94,5 % випадків, пульсоксиметрій- 71,5 %, проведено глюкометрій у 30,0% випадків, призначення тесту на визначення маркерів некрозу (тропонінів) у крові  у 12,9% випадках.

Проведення санітарно – просвітницької роботи серед населення з профілактики ускладнень ішемічної хвороби серця відображено майже у всіх картах виїздів.

Секретар медичної ради                                                  С.В.Березовська

558 переглядів