Аналіз якості надання догоспітальної допомоги хворим з ускладненим гіпертонічним кризом за I квартал 2017 року. Аналіз якості оформлення медичної документації.   Проведення санітарно – просвітницької роботи серед населення з профілактики ускладнень гіпертонічної хвороби.

 

Конотопський округ

Охтирський округ

Роменський округ

Сумський округ

Шосткинський округ

Разом КЗ СОР «СОЦЕМД»

Всього гіпертонічних кризів

1790

1339

781

1019

2484

7413

Всього ускладнених ГК % від загальної кількості ГК

9,9 %

28,7 %

9,6 %

 

0,6 %

10,2%

Всього ускладнених гіпертонічних кризів (абс. чис):

178

385

74

 

16

653

-ГЛШН

41(23%)

28(7,3%)

11(14,9%)

 

2

62(9,4%)

-ГПМК

41(23%)

30(7,8%)

13(17,6%)

 

3

87(13,3%)

-гіпертонічною енцефалопатією

30(16,8%)

24(6,2%)

26 (35,1%)

 

4

84 (12,8%)

-порушенням ритму

13(7,3%)

44(11,4%)

3 (4,1%)

 

60 (9.1%)

-носова кровотеча

41(23%)

197(51%)

21(28,4%)

 

7

266 (40.7%)

-ГІМ

13(3,5%)

 

13 (2.0%)

-стенокардія

12(6,%)

26(6,7%)

 

36 (5.5%)

-психомотор.збудження(абс.чис.)

23(5,6%)

 

23 (3.5%)

% від всіх викликів

9,9 %

3,8 %

1,4 %

 

0,13%

5,23%

Виклики на 1 тис.нас. (абс. чис.)

0,8

2,7

1

 

0,08%

1,58

Обслуговані лікарською бригадою (абс. чис. та % від усіх викликів)

54(30,4%)

107(28,8%)

19(25,7%)

 

3(18,7%)

183(28,0%)

Обслуговані фельдшер.бригадою (абс. чис. та % від усіх викликів)

124(69,6%)

278(71,2%)

55(74,3%)

 

13(81,3%)

470(72,0%)

Виклики до жителів міського насе-лення (абс. чис. та % від усіх викл.)

146(82%)

292(73,7%)

52(70,3%)

 

14(87,5%)

504(77,0%)

Доїзд до місця виклику

до 10 хв (%)

89,6 %

93,4 %

77,6%

 

100%

90%

Виклики до жителів сільського населення (абс. чис. та % від усіх викликів)

32(18%)

93(26,3%)

22(29,7%)

 

2(12,5%)

148(23,0%)

Доїзд до місця виклику

до 20 хв(%)

79 %

75,7 %

44%

 

100%

74%

Направлено на госпіталізацію (абс. числ)

88/49,4%

146/91,8%

40/54,0%

 

16/100%

290(44,4%)

Із них госпіталізовано (абс. чис. та % госпіталізації від направлених на госпітал.) *

77(87,5%)

134(91,8%)

40(100%)

 

16(100%)

267(92,6%)

Повторні виклики за добу (абс. числ. та % від усіх викликів) **

33(8,5%)

0

 

33(5,0%)

Передано на амбулаторно-поліклінічну службу

46(25,8%)

205(53,5%)

30(40,5%)

 

281(43,0%)

Розподіл викликів по віку***

 

 

До 1 року

 

Чол.

 

Жін.

 

 

Від 1 року до 17 років

 

 

Чол.

 

 

Жін.

 

 

Від 18 до 45 років

16(8,9%)

21(9,7%)

4

 

4

45

Чол.

 

8

3

 

 

 

Жін.

 

13

1

 

 

 

Від 46 до 60 років

53(29,7%)

142(37%)

25

 

10

230

Чол.

 

59

7

 

 

 

Жін.

 

83

16

 

 

 

Старше 60 років

109(81,4%)

252(65,5%)

45

 

2

408

Чол.

 

118

13

 

 

 

Жін.

 

134

32

 

 

 

Оснащення ЕКГ апаратами (%)

 

15(83%)

9/64,3%

 

 

 

Проведено ЕКГ-обстеження (%) при ускладненому кризі

133(75,4%)

347(85%)

74/100%

 

14/87,5%

568(87,0%)

Оснащення пульсоксиметрами (%)

 

15(83%)

11

 

 

 

Проведено пульсоксиметрій (%)

48,3%

307(64,4%)

100%

 

100%

78%

Оснащення глюкометрами  (%)

 

13(75,2%)

9/69,2%

 

 

 

Проведено глюкометрій (%)

18,5%

113(37,3%)

19,0%

 

100%

43,7%

Проведено реанімаційних заходів

0

 

 

Надання допомоги згідно протоколів (%)****

92%

 

 

Смерть в присутності бригади (абс. чис)

0

 

 

Додобова летальність в стаціонарі (абс. чис.)

1

 

1(0,15%)

 

 

 

 

 

 

 

 

     Згідно з планом основних організаційних заходів в КЗ «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» проведена медична рада з контролю. Аналіз якості оформлення медичної документації.   Проведення санітарно – просвітницької роботи серед населення з профілактики ускладнень гіпертонічної хвороби.

    Узагальнена довідка неповністю відображає показники якості надання до госпітальної допомоги хворим з ускладненим гіпертонічним кризом за I квартал 2017 року по КЗ «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», так як по  Шосткінській станції проаналізовані тільки де які ППБ, а по Сумській станції проведений аналіз усіх гіпертонічних кризів за I квартал 2017 року, не виділені окремо ускладнені.  

     У Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за  I  квартал 2017 року було зафіксовано 7413 викликів до хворих з гіпертонічними кризами, із яких 653 є ускладненими, що склало 15,2 % від усіх викликів та 4.58  на 1 тис. населення. Найбільша кількість викликів по Охтирському окрузі – 385, що складає 2,7 на 1тис. нас. та 3,8 % від усіх викликів , найменша по Шосткінському окрузі 16, що становить 0,08  на 1 тис. нас. та 0,13 % від усіх викликів; по Конотопському окрузі – 178 ( 0,8  на1 тис. нас.), по Роменському – 74  (1,0 на 1 тис. нас.). Аналізуючи середній відсоток ускладнених  кризів  від усіх виїздів до пацієнтів з гіпертонічними кризами, який складає  10,2 % по Центру, спостерігається велика розбіжність між найбільшим відсотком по Охтирському окрузі – 28,7 %, та найменшим по Шосткінському окрузі – 0,6 %. В той час показники по Конотопському та Роменському округах тримаються на одному рівні 9,9% та 9,6 % відповідно.  

 Усього по Центру за I квартал 2017 року найчастіше виїздили до жителів міського населення, що становить 77,0 % від усіх викликів, найбільше виїздили до містян по Шосткінському окрузі – 87,5%. До жителів села найчастіше виїздили  по Роменському окрузі – 43 % ( по Центру – 23,0 %).

Нормативи прибуття бригади по місту до 10 хвилин  у 90,0% показник Центру, в сільську місцевість до 20 хвилин витримано   у всіх 74,0 % випадках. Найкращий показник  по Шосткінському окрузі і складає 100 % до містян та селян, найменший – по Роменському окрузі 77,6 % та 44% відповідно.

   За звітний період  в Центрі було виконано 290 транспортувань хворих з ускладненим гіпертонічним кризом в лікувально-профілактичні заклади області, що складає 44% від усіх викликів з цією патологією. Із них найбільша кількість осіб, доставлених на госпіталізацію у Охтирському окрузі – 146, що складає 36,4%, найменше осіб направлених  в ЛПЗ по Шосткінському окрузі 16, але це складає 100% від виконаних виїздів до хворих з ускладненим гіпертонічним кризом; 88 ( 49,4 % ) та 40 ( 54 % ) по  Конотопському та  Роменському округах відповідно.

 За гендерним розподілом це більшість жінки старше 60 років.

Кількість осіб, госпіталізованих у ЛПЗ, від кількості доставлених на госпіталізацію за формою № 114/о за I квартал  2017 року  по Центру складає   267 осіб, що становить  92,6 % від числа направлених. Найбільший процент госпіталізації у Шосткінському та  Роменському округах –100,0 % від усіх доставлених, найменший відсоток госпіталізованих – у Конотопському окрузі і складає 87,5 %,  в Охтирському окрузі – 91,8%.

 Причини не госпіталізації хворих: відмова хворих або родичів, поліпшення стану після надання допомоги, недостатнє матеріальне становище пацієнтів.

Повторні виклики були зафіксовані тільки по Охтирському округу – 33 випадки, що становить по округу 8,5% від усіх викликів до хворих з ускладненим гіпертонічним кризом, по центру – 5,0 %.

Передано на амбулаторно – поліклінічну службу 281 (43 % ) по Центру. Інформацію про 205 ( 53,2%), 46 ( 25,8 %) та 30 ( 40,5 %) пацієнтів передано в поліклініку по Охтирському, Конотопському та Роменському округах відповідно.

1 випадок до добової  летальності зафіксований тільки по Роменському округу.   При аналізі карти виїзду з до добовою летальністю вагомих помилок не виявлено. Смерть хворого не упереджена і пов’язана з важкістю стану, раптовістю виникнення симптомів та відсутністю контролю пацієнтом свого стану.

 За звітний період по Центру у хворих з ускладненим гіпертонічним кризом смертей в присутності бригади та проведених реанімаційних заходів не було.

Були виявлені наступні нозології розглядаючи ускладнені гіпертонічні кризи по Центру:

  • носова кровотеча у 266 випадках, що складає 40,7 % від усіх викликів з даною патологією, найбільше по Охтирському округу 197 (51%) , найменший по Шосткінському округу – 7 (4,3%);
  • ГПМК у 87 випадках, що складає 13,3 % від усіх викликів з даною патологією, найбільше по Конотопському округу 41 (23 %) , найменший по Шосткінському округу – 3 (2,0 %);
  • Гіпертонічна енцефалопатія у 84 випадках, що складає 12,8 %, від усіх викликів з даною патологією, найбільше по Роменському округу 26 (35,1 %) , найменший по Шосткінському округу – 4 (2,0 %);
  • ГЛШН у 62 випадках, що складає 9,4 %, від усіх викликів з даною патологією, найбільше по Конотопському округу 41 (23,1 %) , найменший по Шосткінському округу – 2 ( 1,3 %);
  • Порушення ритму у 60 випадках, що складає 9,1 %, від усіх викликів з даною патологією, найбільше по Охтирському округу 44 (11,4 %) , по Шосткінському округу – немає;
  • у 36 випадках, що складає 5,5%, від усіх викликів з даною патологією, тільки по Охтирському та Конотопському округах;   
  • ГІМ та психомотоне збудження зустрічалися тільки по Охтирському округу.   

Проведенна експертна оцінка карт виїздів до хворих з ускладненим гіпертонічним кризом по всіх округах Центру. Первинна медична  документація (форма 110/0), карти виїзду екстреної (швидкої) медичної допомоги до хворих з ускладненим гіпертонічним кризом оформлені задовільно, згідно інструкції, затвердженої  Наказом МОЗ №999         від 17.11.2010 року, суттєвих зауважень до її ведення немає.

     Надання допомоги на до госпітальному етапі хворим  з ускладненим гіпертонічним кризом   проводилось згідно локальних протоколів майже у 95% випадках. В Охтирському окрузі були зауваження по наданню допомоги хворим з ГК на до госпітальному етапі, але не вказані чітко. По Роменському округу допущені помилки при наданні допомоги такі: в-блокатори при ГЛШН (1 випадок по Роменській станції), верапаміл при ГПМК (1 випадок по Недригайлівській п/с). По Шосткінському округу в С.Будській п/с при ГПМК в допомозі необґрунтовано призначені сечогінні препарати, по Ямпільській та С.Будській п/с недоцільно призначаються по 5-6 препаратів. По Контопському округу зауважень немає.

  При аналізі карт виїзду з кризом, ускладненим ГЛШН, при наданні допомоги, використовувались наступні лікарські засоби: морфіну гідрохлорид, нітрогліцерин, фуросемід, аспаркам, каптопрес, еуфілін.

   Пульсоксиметрія, глюкометрія та ЕКГ обстеження проводилась бригадами, у яких на це були можливості – оснащеність пульсоксиметрами. Хворим з ускладненими  гіпертонічними кризами у Центрі проведено 568 ЕКГ обстеження, що становить 87,0%. Пульсоксиметрій хворим з ускладненими гіпертонічними кризами проведено по Центру 78,0 %. Проведено глюкометрій у 43,7% випадків.

   Летальних випадків у звітному періоді не було. Розбіжностей діагнозів, до добової летальності в групі патології, що аналізується, за звітний період не було.

    Санітарно – просвітницька робота по профілактиці ускладнених гіпертонічних кризів  серед  населення активно проводилась у 74,0 % випадків керівниками бригад екстреної служби Центру.

Секретар медичної ради                                                  С.В.Березовська

536 переглядів