Аналіз рівня госпіталізації хворих та потерпілих в лікувально-профілактичні заклади області за ІV квартал 2016 року. Аналіз якості оформлення медичної документації.

     Згідно з планом основних організаційних заходів в КЗ «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» проведена медична рада з контролю якості рівня госпіталізації хворих та потерпілих в ЛПЗ області за ІV квартал 2016 року, проведений аналіз якості оформлення медичної документації (форма № 114/о талон до супровідного листка).

     У Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за  VI  квартал 2016 року було зафіксовано 69690 викликів до пацієнтів  , що склало  57,8 на 1тис. нас. Найбільша кількість викликів по Сумському окрузі – 29611, що складає 26,5 на 1тис. нас., найменша по Роменському окрузі 5973, що становить 51,0  на 1 тис. нас., по Охтирському окрузі – 11995 , по Шосткинському – 11299 (57,8 на 1 тис. нас.) та по Конотопському – 10852 викликів відповідно. Усього по Центру за VI квартал 2016 року найчастіше виїздили до жителів міського населення, що становить в середньому 74% від усіх викликів, найбільше виїздили до сільського населення у Роменському окрузі –43 %.

   За IV квартал 2016 року в Центрі було виконано 18046 транспортувань хворих і постраждалих в лікувально-профілактичні заклади області, із них найбільша кількість осіб, доставлених на госпіталізацію у Сумському окрузі – 10897, що складає 36,8% від усіх викликів та 26,5 на 1тис. нас., найменше осіб направлених  в ЛПЗ по Роменському окрузі 1196  (20% від виконаних виїздів по округу; 10,2 – на 1 тис населення), 2328 ( 21,4 %), 1925 та 1700 по  Конотопському,  Шосткинському та  Охтирському округах відповідно.  

    За наказом МОЗ України від 01.06.2009 р. №370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги»  вказано ,що рішення про екстрену госпіталізацію приймає керівник бригади.

  Кількість осіб, госпіталізованих у ЛПЗ, від кількості доставлених на госпіталізацію за формою № 114/о за VI квартал  2016 року, по Центру складає   18046 осіб, що становить  84,3% від числа направлених. Найбільший процент госпіталізації у Шосткинському окрузі – 1749 хворих (90,8 % від усіх доставлених), найменший відсоток госпіталізованих – у Сумському та Роменському округах (біля 81%), в Конотопському – 87,2 %, в Охтирському окрузі – 85,2% . Відсоток госпіталізації від кількості викликів по Центру складає біля  16%.

   У середньому по Центру хворих та постраждалих в лікувальні заклади області доставляли переважно фельдшерські бригади, що складає найбільший відсоток по Шосткинському округу 86,4%. Найменший по Сумському окрузі – 69,7%.

   Не госпіталізовано всього по Центру 3041 осіб (16,8 % від числа направлених ). На першому місці з причин не госпіталізації знаходиться призначення амбулаторного лікування – 1997 особам (47,4%). Найбільший показник по Сумському окрузі-1526 (16%), а найменший по Конотопському окрузі – 110 (4,7%).  В 714 (4,3%)  випадків хворі відмовлялися від госпіталізації, частіше по Роменському округу – 111 (9,2%), а найменше по Шосткинському округу – 28 (1,6%). В 302 (1,8%)  випадках проведена консультація. Рідше причиною не госпіталізації були не профільні доставки –28 (0,1%).

   Серед 11 випадків непрофільної  доставки пацієнтів по Шосткинському округу, це пацієнти з діагнозами: остеохондроз хребта, ВСД та НЦД, РППВВА, кишкові коліки, ХОЗЛ, хронічні гастрити, панкреатити.

 Відсоток розходження діагнозів по Центру становить 0,45%. Найбільша розбіжність у Шосткинському округу – 14 випадків (0,8 %), у Сумському та Роменському округах найменша –  0,2%.

     Випадків затримки бригад у приймальних відділеннях лікувальних закладах області в підзвітному періодові не виявлено по Конотопському, Сумському та Охтирському округах. По Шосткинському округу затримка бригад більше 15хв. у 4 випадках  при доставці  психіатричних хворих. Затримка бригади по Роменському округу більше 15 хвилин в приймальному  відділенні було в 2 випадках госпіталізації в ОСЛ.    

  За VI квартал 2016 р.  по округах  повернено талонів до супровідного листка Ф 114/о приблизно у 82%. Найменший відсоток повернення у Конотопському та Сумському округах, де в Білопільській підстанції -20%, а в Буринській – 30%. Найкращий показник по Роменському та Шосткинському округах- 94%.

    У підзвітному періоді зафіксовано 2 випадки невиправданого перетранспортування хворих в лікувальні заклади м. Суми лікарськими бригадами Сумської станції Е(Ш)МД.

    Госпіталізовані по структурі викликів:

– раптові захворювання –  біля 86%;

– нещасні випадки – біля 13%;

– пологи та патологія вагітності – близько 1,0%.

  Деяка частина пацієнтів госпіталізується по направленню фахівців з поліклінік, при само зверненні на приймальні відділені тощо, але перед цим звертались за ЕШМД, тому показник госпіталізації дослідити складно.

  Відсоток госпіталізації по Центру не високий. Пояснюється це тим, що приймальне відділення де яких  ЦРЛ області служить і травмпунктом. Доставлялись  же всі пацієнти, в т ч і з мілкими травмами, за формою №114/о  і тому обраховувались, як доставлені на госпіталізацію. Нозології, з якими доставлялись на госпіталізацію пацієнти найчастіше:

– діти (ГРВІ, травми)     –20%;

– травми  / дорослі          – 17%;

– неврологічна група       – 14%;

– серцево-судинна група – 12%;

– хірургічна група             – 10%;

– сечостатева група           – 6,0%;

– інфекційна група            – 6,0%;

– терапевтична група        – 5,0%;

– інше                                  – 4,0%.

Не госпіталізовані із доставлених із груп:

– травми                              – 7,0%;

– діти                                   – 6%;

– хірургічна                        – 4%;

– неврологічна група         – 2%;

– інфекційна                       – 2%;

– сечостатева                      – 1%;

– терапевтична                   –  0,77%;

– інше (в т ч алкогольне сп’яніння) – 3%.

    Найбільший відсоток доставок на госпіталізацію дітей пов’язаний, перш за все, з підвищеною настороженістю батьків і медичних працівників в період епідемії грипу та ГРВІ, а також значною кількістю травм, пов’язаних  в т.ч. і зі складними погодними умовами. В цій категорії і найбільший відсоток не госпіталізованих (6,8%), оскільки отримавши допомогу в травмпункті чи консультацію педіатрів, чергових  лікарів, батьки відмовлялись від госпіталізації.

     Травмовані дорослі також доставлялись в приймальне відділення ЦРЛ, яке служить і травмпунктом і, отримавши допомогу та пройшовши обстеження (рентгенографія), направлялись на амбулаторне лікування.

   В неврологічній групі найчастішою причиною госпіталізації були ГПМК, судинні кризи, але можливості неврологічного відділення не дозволяють прийняти всіх доставлених хворих і тому в цій групі також значний відсоток не госпіталізованих.

   В  групі серцево – судинної патології  доставлені  на госпіталізацію та госпіталізовані всі хворі з гострою серцевою патологією. Не госпіталізовані пацієнти з хронічною патологією, які можуть лікуватися амбулаторно.

   Аналізуючи карти виїзду з хірургічною патологією, звертає на себе увагу факт гіпердіагностики і звідси  перебільшена кількість пацієнтів, що доставлялись на госпіталізацію. 

   В групі «інше» це найчастіше особи в стані алкогольного сп’яніння, які відігрівшись, отримавши медичну допомогу, самовільно покидають приймальне відділення.

  Госпіталізація пацієнтів після повторних викликів в 100 % випадках .

Це, в основному, судинні та гіпертонічні неускладнені кризи, поза лікарняна пневмонія. І, хоча, і при повторних викликах госпіталізація була не обов’язковою (стан стабільний), керівники бригад приймали рішення на користь госпіталізації, бо пацієнти не виконували рекомендацій та після закінчення дії ліків викликали бригаду повторно.  

  Є, але незначні зауваження  медичних закладів керівникам бригад, щодо надання медичної допомоги при заповненні документації та в наданні допомоги. Форма 114/о, в цілому, оформлені задовільно. Заповнені всі графи, вказаний номер супровідного листка. Поодинокі випадки не заповнених граф ( число, місяць, рік народження, що трапилось, номер супровідного листка).

Висновки:

1. В КЗ СОР « СОЦЕМД та МК» за за  VI  квартал 2016 року було зафіксовано 69690 викликів до пацієнтів  , що склало  57,8 на 1тис. нас. Найбільша кількість викликів по Сумському окрузі – 29611, що складає 26,5 на 1тис. нас., найменша по Роменському окрузі 5973, що становить 51,0  на 1 тис. нас., по Охтирському окрузі – 11995 , по Шосткинському – 11299 (57,8 на 1 тис. нас.) та по Конотопському – 10852 викликів відповідно.

         2. Усього по Центру за VI квартал 2016 року найчастіше виїздили до жителів міського населення, що становить в середньому 74% від усіх викликів, найбільше виїздили до сільського населення у Роменському окрузі –43 %.

         3. За IV квартал 2016 року в Центрі було виконано 18046 транспортувань хворих і постраждалих в лікувально-профілактичні заклади області, із них найбільша кількість осіб, доставлених на госпіталізацію у Сумському окрузі – 10897, що складає 36,8% від усіх викликів та 26,5 на 1тис. нас., найменше осіб направлених  в ЛПЗ по Роменському окрузі 1196  (20% від виконаних виїздів по округу; 10,2 – на 1 тис населення), 2328 ( 21,4 %), 1925 та 1700 по  Конотопському,  Шосткинському та  Охтирському округах відповідно.  

          4.  В ЛПЗ області госпіталізуються 84% від  кількості доставлених осіб бригадами Е(Ш)МД.

          5 Кількість осіб, госпіталізованих у ЛПЗ, від кількості доставлених на госпіталізацію за формою № 114/о за VI квартал  2016 року, по Центру складає   18046 осіб, що становить  84,3% від числа направлених. Найбільший процент госпіталізації у Шосткинському окрузі – 1749 хворих (90,8 % від усіх доставлених), найменший відсоток госпіталізованих – у Сумському та Роменському округах (біля 81%), в Конотопському – 87,2 %, в Охтирському окрузі – 85,2% . Відсоток госпіталізації від кількості викликів по Центру складає біля  16%.

6. Хворих та постраждалих в лікувальні заклади області доставляли переважно фельдшерські бригади.

          7. Не госпіталізовано всього по Центру 3041 осіб (16,8 % від числа направлених ). На першому місці з причин не госпіталізації знаходиться призначення амбулаторного лікування – 1997 особам (47,4%). Найбільший показник по Сумському окрузі-1526 (16%), а найменший по Конотопському окрузі – 110 (4,7%).  В 714 (4,3%)  випадків хворі відмовлялися від госпіталізації, частіше по Роменському округу – 111 (9,2%), а найменше по Шосткинському округу – 28 (1,6%). В 302 (1,8%)  випадках проведена консультація. Рідше причиною не госпіталізації були не профільні доставки –28 (0,1%).

 8. Відсоток розходження діагнозів по Центру становить 0,45%.

  9. Випадків затримки бригад у приймальних відділеннях лікувальних закладах області в підзвітному періодові не виявлено по Конотопському, Сумському та Охтирському округах.

10. За VI квартал 2016 р.  по округах  повернено талонів до супровідного листка Ф 114/о приблизно у 82%

         11.  Госпіталізовані по структурі викликів: раптові захворювання –  біля 86%; нещасні випадки – біля 13%; пологи та патологія вагітності – близько 1,0%.

       12. Нозології, з якими доставлялись на госпіталізацію пацієнти найчастіше: діти (ГРВІ, травми)     –20%; травми  / дорослі-17%; неврологічна група   – 14%; серцево-судинна група – 12%;  хірургічна група  – 10%.

       13. Є незначні зауваження  медичних закладів керівникам бригад, щодо надання медичної допомоги при заповненні документації та в наданні допомоги. Форма 114/о, в цілому, оформлені задовільно.

 

Секретар медичної ради                                                  С.В.Березовська

621 переглядів