Згідно з планом основних організаційних заходів в КЗ «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» проведена медична рада з контролю якості надання допомоги хворим та постраждалим у випадках додобової летальності за 2016 рік. Аналіз якості оформлення медичної документації.

У Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за 2016 рік було доставлено бригадами Е(Ш)МД для госпіталізації 64479 осіб, , що становить у середньому по Центру 25,4% від усіх викликів за звітний період. Найбільшу кількість хворих доставлено на госпіталізацію у Сумському окрузі – 34188 (33,6% від усіх викликів), найменшу кількість – в Охтирському окрузі, що становить 6 528 (15,4%);       у Роменському та Шосткинському округах – більше 19%,  у Конотопському окрузі –25,3%.

    Кількість осіб, госпіталізованих у ЛПЗ, від кількості доставлених на госпіталізацію за формою № 114/о за 12 місяців 2016 року, по Центру –    47892 осіб, що становить  82,5% від числа направлених. Найменший процент гопіталізації у Сумському окрузі – 22 022 хворих (76,3% від усіх доставлених), найбільший відсоток госпіталізованих – у Шосткинському окрузі (91%), в інших округах – близько 89%.                                                                          

     За 2016 р.  по округах  повернено талонів до супровідного листка Ф 114/о приблизно у 90% (від 87,7% до 94,1%), тобто в 5-10% талони не перевірялись.

Хворих та постраждалих доставлених бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які померли в стаціонарі протягом однієї доби в підзвітному періоді зареєстровано 289 випадків до добової летальності, що складає в середньому по Центру 0,34% за звітний період . Найбільша кількість випадків до добової летальності у Конотопському окрузі– 67 (0,7% від усіх доставлених ). В середньому по підрозділах показник різко не відрізняється і становить: у Сумському окрузі – 108 (0,3%), у Охтирському окрузі становить 44 (0,25%), у Роменському – 28 (0,24%), у Шосткинському окрузі – 42 (0,2%). Необхідно визначитися з підходом до розрахунку показників до добової летальності (від усіх доставлених, від усіх госпіталізованих, на 1 тис. населення і т. д.), так як кожний округ рахує по різному.

Лікарськими бригадами Центру обслуговувано близько 40% викликів, найменше у Конотопському окрузі – 17%, по Роменському-50%,                                      у Охтирсь-кому та  Шосткинському округах – по 43%,  а фельдшерськими бригадами Центру обслуговувано близько – 60% викликів.

Усього по Центру за 2016 рік найчастіше виїздили до жителів міського населення, що становить в середньому 60% від усіх випадків додобової летальності. Найчастіше до жителів міста виїздили у Сумському,  Конотопському, в Охтирському та Шосткинському округах, найрідше – в Роменському окрузі – у 46 % випадків. До жителів сільського населення виїзди становлять близько 40%, найбільший показник у Роменському окрузі, що становить 54%, менший показник у Конотопському окрузі (30%).

Показник доїзду до 10 хвилин до хворих у місті за 2016 рік в СОЦЕМД та МК становить 97%, найкращий відсоток цього показника у Роменському, Шосткинському та Охтирському округах – 100%.

За гендерним розподілом відзначається близько 60 % випадків до добової летальності по Центру це особи старше 60 років (переважно чоловіки до 70%  по області від усіх випадків).

Надання догоспітальної допомоги хворим у випадках додобової летальності в підзвітному періоді відповідно до локального протоколу надавалось майже у 80%.

         При аналізу якості надання допомоги хворим та постраждалим у випадках додобової летальності за 2016 рік виявлено, що найбільшу частку серед до госпітальної летальності по профілях займають раптові захворювання неврологічного та терапевтичного профілів . Детальніше по округам: по Конотопському, Охтирському, Шосткинському та Роменському округах найбільшу частку займають раптові захворювання серцево – судинної патології  (гострий інфаркт міокарду, ГЛШН ). У Сумському окрузі переважають раптові захворювання неврологічного профілю – ГПМК. В середньому по підрозділах показник різко не відрізняється. Інші найбільш розповсюдженні випадки серед хірургічної групи (Синдром Меллорі – Вейса, цироз печінки. Кровотеча із варикозно розширених вен стравоходу; ГСНК. Гострий мезентеріальний тромбоз; розірвані аневризми; Виразковий хронічний коліт з перфорацією і кровотечею. Перитоніт; ШКК). Серед іншої патології: політравми, алкогольна інтоксикація, онкозахворювання, гострі отруєння та інші.

Майже всім пацієнтам з гострим інфарктом міокарду та ГЛШН надана допомога згідно локального протоколу без вагомих зауважень. Причиною до добової летальності можна рахувати: пізнє звернення ГІМ в анамнезі, обтяжуючий анамнез (ІХС, ТІА, СН), похилий вік. Але по Роменському округу  у 1 випадку ГІМ смерть хворого можна рахувати умовно упередженою через не виконання протоколу лікарем.

            Інфузійна терапія проводилась не в повному обсязі при шокових станах та хірургічній патології, що могло привести до погіршення загального стану хворого. Іноді  в діагнозах не вказаний  вид та ступінь шоку. Не у всіх випадках застосовувались наркотики для адекватного знеболення.

Мають місце випадки  повторних викликів на протязі доби до тяжко хворих пацієнтів, що відмовлялись від госпіталізації, а при значному погіршенні стану родичі викликали бригаду ЕМД. Причини не госпіталізації -відмова від госпіталізації хворих та їх законних представників   через недооцінку свого стану , відсутність коштів,  бажання лікуватись за межами району та недбале ставлення до свого здоровя.

Первинна медична  документація (форма 110/0),карти виїзду екстреної (швидкої)медичної допомоги по Центру оформлені в основному задовільно,згідно інструкції,наказ МОЗ №999 від 17.11.2010,суттєвих зауважень до її ведення немає.      Скарги, анамнез, механогенез травми, об’єктивне обстеження, локальний статус відповідають встановленому діагнозу майже у всіх  картах виїзду.

Використання допоміжних методів обстеження керівниками бригад не завжди можливе в зв’язку з відсутністю пульсоксиметрів та глюкометрів на машинах класу А.

Майже всі випадки до добової летальності були розібрані на перезмінах та  при виїздах по підстанціях. Кожний окремий випадок аналізуювався з керівниками бригад.

 

Висновки:

1. В КЗ СОР « СОЦЕМД та МК» за 2016 рік було 289 випадків до добової летальності, що складає в середньому по Центру 0,34% за звітний період . Найбільша кількість випадків до добової летальності у Конотопському окрузі– 67 (0,7% від усіх доставлених ). В середньому по підрозділах показник різко не відрізняється і становить: у Сумському окрузі – 108 (0,3%), у Охтирському окрузі становить 44 (0,25%), у Роменському – 28 (0,24%), у Шосткинському окрузі – 42 (0,2%).  

2.Додобова летальність сільських жителів становить майже  40%, міських –60%.

3.Доїзд по місту та в сільську місцевість у 100% без запізнень.

4. Виклики обслуговувались  переважно фельдшерськими бригадами.

5.За віком – переважно люди похилого віку: старше 60 років – близько 60,7%.

6.Групи захворювань: найбільше серцево – судинна та неврологічна патологія, а також хірургічна . По Конотопському, Охтирському, Шосткинському та Роменському округах найбільшу частку займають раптові захворювання серцево – судинної патології  (гострий інфаркт міокарду, ГЛШН ). У Сумському окрузі переважають раптові захворювання неврологічного профілю – ГПМК. В середньому по підрозділах показник різко не відрізняється.

7. Основною причиною до добової летальності можна вважати пізнє звернення пацієнтів за допомогою, важкий вихідний стан, хронічна не виліковна патологія та вік хворих.

         8. Є випадки  повторних викликів на протязі доби тяжко хворих пацієнтів, що відмовлялись від госпіталізації, а при значному погіршенні стану родичі викликали бригаду ЕМД.

9. Інфузійна терапія проводилась не в повному обсязі при шокових станах та хірургічній патології .

10.Майже всім пацієнтам з гострим інфарктом міокарду та ГЛШН надана допомога згідно локального протоколу без вагомих зауважень.

 

Секретар медичної ради                                                  С.В.Березовська

559 переглядів