Сьогодні, напевне, всіх працівників, у тому числі й нашого Центру, дуже цікавить інформація щодо заробітної плати по-новому, у зв’язку з підвищенням з 1 січня 2017 року мінімальної  зарплати до 3 200 гривень. Хто ж і скільки буде отримувати? Про це ми попросили розповісти головного бухгалтера Центру Н.П. Леоненко.

Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон № 1774) вдосконалено законодавство у сфері підвищення мінімальної заробітної плати шляхом внесення змін до законодавчих актів, у частині приведення поняття «мінімальна заробітна плата», умов її визначення та порядку встановлення. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII з 1 січня 2017 року затверджено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1 600 грн., мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 200 грн. 

Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (стаття 95 КЗпП України). Статтею 3/1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР встановлено законодавчі гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати. Розмір заробітної плати працівника, з урахуванням доплат та надбавок, інших заохочувальних виплат, за повністю відпрацьований час за місяць, не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати в місячному розмірі – 3 200 грн. 

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати  за шкідливі умови праці (робота з деззасобами), за роботу в нічний час (стаття 108 КЗпП України), надурочний час (стаття 106 КЗпП України), оплата роботи за роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат,  оплата часу відпустки, компенсація за невикористану щорічну відпустку, допомоги по соціальному страхуванню, матеріальні допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових проблем. Зазначені складові заробітної плати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати , що становить з 01.01.2017 року 3200,00 грн.

За умов виконання працівником роботи на умовах внутрішнього сумісництва обрахунок забезпечення мінімального розміру заробітної плати проводиться окремо за кожною посадою (професією) за фактично відпрацьований робочий час.  При цьому розмір посадового окладу визначається, виходячи з прожиткового мінімуму, що становить на 01.01.2017 року 1 600,00 грн (в грудні 2016 року розмір посадового окладу визначався  виходячи з 1335,00 грн),  а потім відповідно до встановленого тарифного розряду та  коефіцієнта  до тарифного розряду формується  посадовий оклад. Розміри посадових окладів,  без урахування підвищень посадового окладу, з 1 по 11 тарифний розряд становлять менше встановленого розміру мінімальної заробітної плати – 3 200,00 грн.

Тому, якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати 3 200 грн., роботодавець зобов’язаний провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. 

         При цьому розмір заробітної плати за першу половину місяця відповідно до вимог частини другої статті 115 КЗпП України має становити не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника, а не розміру мінімальної заробітної плати.

Відділом бухгалтерського обліку комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги» надаються детальні роз’яснення стосовно порядку нарахування заробітної плати працівникам закладу відповідно до вимог законодавства з оплати праці, що вступають в дію з 01.01.2017.

Крім того, зосереджуємо вашу увагу, що при нарахуванні заробітної плати до кожного працівника застосовується окремих підхід,  відповідно до його видів доплат, надбавок тощо та з урахуванням фактично відпрацьованого часу. Також на  сьогоднішній день існує ще низка питань, на які немає правильної відповіді законодавців з порядку нарахування заробітної плати. Тому при нарахуванні заробітної плати користуємося винятково обґрунтованими роз’ясненнями фахівців галузі Міністерства соціальної політики України.  В разі неправильного  обрахування заробітної плати в січні  протягом лютого 2017 року буде проведений перерахунок заробітної плати за січень 2017 року.

Отже, надаємо умовні числові приклади нарахування заробітної плати з розрахунку доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

Приклад № 1:

Посадовий оклад прибиральника службових приміщень (2-й тарифний розряд  за ЄТС) з 01.01.2017 р. – 1 744 грн. Повна зайнятість. Отримує доплату за роботу з деззасобами в розмірі 174,40 грн (10%). Інших доплат, надбавок і премій немає. У січні 2017 року такий працівник відпрацював усі дні. Сума доплати за роботу з деззасобами  не бере участі  у порівнянні  мінімальної заробітної плати. Тоді сума доплати рівня мінімальної заробітної плати дорівнює: 3 200-1 744=1 456(грн.)

 

Приклад № 2:

Працівник підприємства працює на 0,75 ставки бухгалтером (основне місце роботи) і 0,25 ставки – інспектором з кадрів (внутрішній сумісник). Посадовий оклад за основною посадою з урахуванням зайнятості – 1650 грн (2 200 грн*0,75 ставки), на посаді за сумісництвом – 500 грн             (2 000 грн*0,25 ставки). Також за основним місцем роботи в січні 2017 року працівнику нарахували щомісячну премію в розмірі 300 грн і премію до ювілею в розмірі 500 грн. У січні працівник відпрацював усі дні.

         Вимогу про доплату до рівня мінімальної заробітної плати слід виконувати окремо за основним місцем роботи  і окремо  на роботі за сумісництвом. При цьому за кожним місцем роботи (посадою) зарплату за місяць потрібно буде порівняти з рівнем мінімальної заробітної плати, визначеним пропорційно нормі праці. Тобто з урахуванням зайнятості працівника (пропорційно відпрацьованому робочому часу).

Розраховуємо доплату до рівня мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи:

 1. Визначимо рівень мінімальної заробітної плати з урахуванням його зайнятості:

3 200 грн * 0,75 =2 400,00 грн

 1. Визначимо суму виплат, які враховують при  порівнянні з рівнем мінімальної заробітної плати. У січні 2017 року працівнику було нараховано:
 •  посадовий оклад 1 650 грн,
 • щомісячну премію в розмірі 300 грн
 • премію до ювілейної дати в розмірі 500 грн.
 • разову премію (до ювілейної дати) не враховуємо в сумі виплат при порівнянні з рівнем мінімальної заробітної плати. Таким чином. У порівнянні бере участь оклад за відпрацьований час і щомісячна премія. Сума виплат за січень 2017 року становитиме:
 1. Визначаємо суму доплат до рівня мінімальної заробітної плати:
 2. Загальний розмір зарплати,нарахованої в січні 2017 року за основним місцем роботи, дорівнює: 1650+300+450+500=2900 грн

За внутрішнім сумісництвом:

 1. Визначаємо рівень мінімальної заробітної плати з урахуванням його зайнятості:

3200*0,25=800,00 грн

 1. Визначимо суму доплати до рівня мінімальної заробітної плати:

800-500=300 грн, де 500 грн – посадовий оклад з урахуванням зайнятості, нарахований за січень 2017 року (інших нарахувань немає).

 1. Загальний розмір зарплати, нарахованої в січні 2017 року, дорівнює: 500грн+300грн=800 грн

 

Приклад № 3

 • (місячний посадовий оклад 1600 грн). У січні відпрацював 192 години, у тому числі 64 години в нічний час і у святковий день – 6 годин. Для такого працівника встановлено підсумований облік робочого часу. Місячна норма робочого часу в січні 2017 року для нього – 192 години. У колективному договорі передбачено доплату за роботу в нічний час у розмірі 35% посадового окладу (годинної ставки). Спочатку визначаємо суму заробітної плати, нарахованої за відпрацьований час за умовами трудового договору. Сторож відпрацював усі години, передбачені його графіком роботи, тому розмір посадового окладу за відпрацьований час становитиме 1 600,00 грн.

Крім того, працівник відпрацював у січні 64 години в нічний час і 6 годин у святковий день. Визначаємо розмір доплати за таку роботу.

Сума доплати працівнику за роботу в нічний час у січні 2017 року становитиме: (1 600:192)=8,33*64*35%=186,59 грн

Оскільки робота у святковий день здійснювалася в межах місячної норми робочого часу, оплата за роботу в святковий день здійснюється в одинарному розмірі годинної ставки понад оклад. Сума доплати за роботу у святковий день становитиме: 8,33*1*6= 49,98 грн.

Таким чином, зарплата за відпрацьований час у січні 2017 року становитиме: 1 600+186,59+49,98 = 1 836,57 грн.

Водночас порівнювати з рівнем мінімальної заробітної плати слід не всю зарплату за січень за відпрацьований час, а тільки зарплату в розмірі 1 649,98 (1 600,00 грн – посадовий оклад +49,98 доплата за роботу у святковий день). Доплата за роботу в нічний час (186,59 грн) у порівнянні не братиме участі, її нарахування буде «зверх» рівня мінімальної заробітної плати.

Оскільки працівник виконав місячну норму праці (відпрацював усі дні, передбачені його графіком роботи), то порівнюватимемо з рівнем мінімальної заробітної плати, що становить 3200,00 грн

Сума доплати до рівня мінімальної заробітної плати:

3 200-1 649,98=1 550,02 грн

Загальна сума зарплати за січень 2017 року становитиме:

1 600+186,59+49,98+1 550,02=3 386,59 грн

 

Приклад № 4

Фельдшер без категорії (місячний посадовий оклад 2 464,00 грн), має медичний стаж роботи 5 років, що в свою чергу надає право на 10% доплати до посадового окладу. У січні відпрацював 124 години, у тому числі 56години в нічний час і у святковий день 4 години. В період  з 10.01. по 13.01.2017 року перебував на лікарняному 9сум лікарняних складає 453,40 грн), з 14.01. по 16.01.2017 р. перебував у відпустці (сума відпускних складає 400,00 грн Для такого працівника встановлено підсумований облік робочого часу. Місячна норма робочого часу в січні 2017 року для нього – 168 години. У колективному договорі передбачено доплату за роботу в нічний час у розмірі 50% посадового окладу (годинної ставки). Крім того, працівник отримав матеріальну допомогу в розмірі 2 464,00 грн

 Спочатку визначаємо суму заробітної плати, нарахованої за відпрацьований час за умовами трудового договору. Фельдшер відпрацював 124 години, передбачені його графіком роботи, тому розмір посадового окладу за відпрацьований час у січні 2017 року становитиме :

2464:168*124=1 818,67 грн.

Сума доплати працівнику за медичний стаж у січні 2017 року становитиме:

 2464*10%  : 168 *124=181,87 грн

            Сума доплати працівнику за роботу в нічний час у січні 2017 року становитиме:

            2464:168*56*50%=410,67 грн

Оскільки робота у святковий день здійснювалася в межах місячної норми робочого часу, оплата за роботу в святковий день здійснюється в одинарному розмірі годинної ставки понад оклад. Сума доплати за роботу у святковий день становитиме:

2464:168*4=58,66 грн

Водночас порівнювати з рівнем мінімальної заробітної плати слід не всю зарплату за січень за відпрацьований час, а тільки зарплату в розмірі 2059,20 грн: 1 818,67 грн (посадовий оклад) + 181,87 грн (доплата за медичний стаж) +58,66 грн (доплата за роботу у святковий день). Доплата за роботу в нічний час (410,67 грн),  лікарняні (453,40 грн), відпускні (400,00 грн) та матеріальна допомога (2464,00 грн) у порівнянні не братимуть участі, її нарахування буде «зверх» рівня мінімальної заробітної плати.

Оскільки працівник не виконав місячну норму праці (відпрацював 124 години, передбачені його графіком роботи), то визначаємо рівень мінімальної заробітної плати з урахуванням його зайнятості:

3 200:168*124=2361,90 грн

Сума доплати до рівня мінімальної заробітної плати:

2 361,90-2 059,20= 302,70 грн

Загальна сума зарплати за січень 2017 року становитиме:

1 818,67+181,87+58,66+410,67+453,40+400+2464,00+302,70=6 089,97 грн.

 

За детальнішими роз’ясненнями можна звертатися  до головного бухгалтера Леоненко Наталії Павлівни за тел.: (0542) 77-90-14

 

5 389 переглядів