2015-11-25_120025

КЗ СОР «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ»

 

10.08. 2015                             НАКАЗ                                                     № 121  

                                                м. Суми                                         

Про визначення рівня знань

 молодших медичних працівників

Центру

На виконання плану основних організаційних заходів КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на 2015 рік» (розділ V, пункт 3, пункт 5) з метою проведення міжатестаційної підготовки молодших медичних працівників «СОЦЕМД та МК» (далі Центр) та забезпечення дотримання вимог  наказів МОЗ України від 15.01.14 № 34 «Про затвердження та впровадження  медико – технологічних  документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги», від 28.03.2014                          № 225 «Уніфікований клінічний протокол «Початкова, реанімаційна і після реанімаційна допомога новонародженим в Україні», від 01.06.2013 № 460 «Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з функціонального стану пацієнта», від 31.08.2004 № 437 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах», від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу», від 25.05.2000  № 120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД», від 05.11.2013 р№ 955 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків», наказу МОЗ СРСР від 16.04.1986 р.№ 225 «О внедрении отраслевого стандарта ОСТ  42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы. Средства. Режимы», постанови головного державного санітарного лікаря Сумської області 19.10. 2004р. № 9 «Про введення в дію «Тимчасових методичних рекомендацій щодо проведення дезінфекції з профілактичною метою в лікувально-профілактичних закладах Сумської області».

 

 

 

                                НАКАЗУЮ:

1. Створити постійну комісію по визначенню рівня знань молодших медичних працівників Центру у складі:

  Голова комісії – Новіков М. В. – заступник директора з медичної частини

   Члени комісії :

 1) Калініченко О. О – заступник директора з оперативної роботи, обласний фахівець з медицини невідкладних станів,

  2) Скрипченко О. В. – завідувач навчально – тренувальним відділом,

   3) Чернякова С. В. – головний фельдшер КЗ СОР «СОЦМЕД та МК», секретар комісії,

    4) Заступники головних лікарів з медичної роботи териториальних округів Центру,

   5) Головні фельдшери териториальних округів Центру.

1.1 Комісії на базі навчально – тренувального відділу Центру провести підсумковий залік, щодо визначення професійного рівня знань  молодших медичних працівників, які були відсутні чи рівень їх знань був недостатнім, під час проведення суспільно – ділової атестації у 2014 – 2015 роках, згідно наказу КЗ СОР «СОЦЕМД та МК» від  26.09. 2014 № 218 «Про проведення суспільно – ділової атестації у молодших медичних спеціалістів на дотримання  вимог наказу МОЗ від 15.01.14 №34 «Про затвердження та впровадження  медико -технологічних  документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги» та наказів КЗ СОР «СОЦМЕД та МК» від 04.08.14 № 189,  від 27.08.14 № 202 «Локальні клінічні протоколи за спеціальністю медицина невідкладних станів», «Локальний клінічний протокол «Гострий коронарний синдром з елевацією ST».

Термін виконання       вересень 2015

1.2. Забезпечити планову  оцінку професійного рівня знань молодших медичних працівників Центру згідно графіку що додається.  Протоколи заліку надавати директорові.

                                                                         Термін виконання   до  травня 2016  

1.3. Клопотати перед директором Центру про відмову у підвищенні кваліфікаційної категорії молодшим медичним працівникам, які отримали  незадовільний результат (менше 50% правильних відповідей) у період проведення оцінки професійного рівня знань.

Термін виконання   до  травня 2016  

2.      Головним лікарям територіальних округів:

2.1. Забезпечити постійне підвищення рівня професійних знань молодших медичних працівників округу та дотримання вимог щодо якості надання екстреної медичної допомоги.

Термін виконання   постійно

2.2. Запланувати і провести додаткові заняття з молодшим медичним персоналом округу по дотриманню вимог наказів МОЗ України по наданню догоспітальної допомоги дорослому і дитячому населенню та дотриманню санітартно – епідемічного режиму. Протоколи занять з особистим підписом слухача надати завідувачу навчально – тренувального відділу Центру

Термін виконання   до    01.10.2015

2.3. Надати списки всіх молодших медичних працівників станцій, підстанцій, пунктів завідувачу навчально – тренувального відділу, для формування реєстру (згідно таблиці що додається)  

Термін виконання      до  30.08.2015

 

3. Завідувачу навчально – тренувальним відділом Скрипченко О. В:

3.1. Розробити примірники тестового контролю оцінки професійного рівня знань,  практичних навичок  молодших медичних працівників Центру та затвердити у директора

Термін виконання      до 25.09.2015

4. Голові комісії Новікову М. В., проаналізувати результати оцінки професійного рівня знань, матеріали аналізу та пропозиції щодо заходів по виявленим недолікам заслухати на медичній раді.

Термін виконання     до  01.07.2016

 

 

5.    Головному фельдшеру КЗ СОР «СОЦЕМД» Черняковій С.В.:

5.1 Посилити роботу по удосконаленню рівня знань молодших медичних працівників.

Термін виконання       постійно

5.2. Забезпечити неухильне виконання плану конференцій молодших медичних працівників та якість роботи ради фельдшерів по міжатестаційній підготовці.

Термін виконання       постійно

6. Наказ КЗ СОР «СОЦЕМД та МК» від 26. 09.  2014 № 218 «Про проведення суспільно – ділової атестації у молодших медичних спеціалістів на дотримання  вимог наказу МОЗ від 15.01.14 №34 «Про затвердження та впровадження  медико – технологічних  документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги» та наказів КЗ СОР «СОЦМЕД та МК» від 04.08.14 № 189,  від 27.08.14 № 202 «Локальні клінічні протоколи за спеціальністю медицина невідкладних станів», «Локальний клінічний протокол «Гострий коронарний синдром з елевацією ST» вважати таким, що втратив чинність.

5.    Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника директора з медичної роботи Новікова М. В.

 

Директор КЗ СОР «СОЦМД та МК»                           А. В. Александренко

 

Додаток 1

Скрипченко

77-07-92

Реєстр розсипки: до справи, голові комісії, членам комісії, головним лікарям округу

Узгоджено: юрисконсульт

Узгоджено: голова профспілки

Графік  оцінки професійної діяльності молодших медичних працівників КЗ СОР «СОЦЕМД та МК»

на 2015 – 2016 роки

 

Конотопський округ

Роменський округ

Охтирський округ

Шосткинський округ

Сумський округ

місяць

Конотопська

станція

Путивльська

підстанція

Буринська

підстанція

Кролевецька

підстанція

Роменська станція

Л.- Долинська

підстанція

Недригайлівська

підстанція

Охтирська

станція

В.-Писарівська підстанція

Тростянецька підстанція

Лебединська підстанція

Шостинська станція

С.- Будська підстанція

Ямпільська підстанція

Глухівська підстанція

Білопільська

підстанція

Краснопільська підстанція

Сумська

станція

Жовтень

10

16

23

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

6

13

20

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

4

11

18

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12

19

26

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

11

18, 25

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 8

 

Завідувач НТВ                                                                                                                                                                 О. В. Скрипченко

1 793 переглядів